Hollands KroonPolitiek

Verdwijnen coronamaatregelen leidt tot onduidelijkheid over gedoogbeleid arbeidsmigranten

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon besloot recentelijk dat agrariërs in de drukste periode kleinere woonunits voor arbeidsmigranten mogen aanbieden. Het college verwees daarbij naar een aangenomen motie, waarin is gevraagd om gedoogbeleid dat is opgesteld ten tijde van corona te laten gelden voor de piekperiodes. GroenLinks interpreteert de motie anders en vindt dat met het verdwijnen van de coronamaatregelen ook het gedoogbeleid moet komen te vervallen.

Het corona gedoogbeleid was nodig omdat de coronamaatregelen vroegen om aanpassingen aan de accommodaties. Er was toen juist sprake van een grotere vraag naar ruimte. Begin maart besloot het college om toe te staan dat het minimale oppervlakte van één woonunit in het hoogseizoen van twaalf naar tien vierkante meter kon worden bijgesteld. Het college voelt zich gesterkt in dit besluit door een aangenomen motie van CDA, VVD en SHK waarin gevraagd werd om het voor corona vastgestelde gedoogbeleid ook toe te passen in de piekperiodes en hierbij uit te gaan van de normering van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Daarin staat dat de minimale woonruimte tien vierkante meter bedraagt.

GroenLinks ziet nieuw beleid liever verdwijnen
Begin april stelde GroenLinks voor het eerst vragen over het gedoogbeleid. Toen wilde de partij weten waarom er niet eerst een analyse heeft plaatsgevonden voordat de wijziging van het minimale woonoppervlakte werd doorgevoerd. Ook vroeg GroenLinks zich af hoe het college kijkt naar bewegingen in de landelijke politiek, waar juist een verruiming van het minimale woonoppervlakte voor arbeidsmigranten de tendens lijkt te zijn. Het college liet hierop weten dat zij veel waarde hecht aan een goed leefklimaat voor arbeidsmigranten en dat voor deze procedure is gekozen omdat er binnen een aantal maanden nieuw beleid aan de raad zal worden voorgelegd.

In aanvullende vragen valt GroenLinks raadslid Patrick Kool nu over de gedoogconstructie. Volgens zijn partij zou deze beëindigd moeten worden: “Aangezien de tekst van de motie voor verruiming van dit gedoogbeleid logischerwijze ook refereert aan corona, is verruiming van het gedoogbeleid daarmee eveneens beperkt tot de periode van het van kracht zijn van coronamaatregelen.” Daarbij vraagt Kool zich af waarom het college niet met de indieners van de motie heeft gesproken, omdat zij zouden kunnen bevestigen dat dit de intentie van de motie was. Navraag bij de indieners van de motie leert echter anders.

Verschil in interpretatie
CDA fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt laat weten dat in de motie, toentertijd ingediend door voormalig partijgenoot Sjaak Vriend, juist nadrukkelijk opgeroepen wordt om het beleid dat voor corona ontwikkeld is ook na corona toe te passen bij tijdelijke piekbehoeften. In de motie staat dit beschreven met de volgende opdracht: “Dat dit gedoogbeleid ook geldt voor het opvangen van een tijdelijke piekbehoefte bij een agrarisch bedrijf.” Daarnaast ondersteunt het CDA het besluit van het college om de minimale woonruimte van arbeidsmigranten te verkleinen: “De criteria van de SNF bieden net iets meer ruimte aan ondernemers die voor een relatief korte periode ruimte nodig hebben.”

Volgens Kool blijkt uit de inleiding van de motie toch echt dat het gaat om tijdelijk beleid in verband met de coronamaatregelen: “Er is een duidelijke verwijzing een vergrote piekbehoefte door corona. Ook staat er dat het college vóór 1 december met een voorstel dient te komen om de beleidsregels voor de van huisvesting tijdelijke medewerkers te herzien.” Dat laatste is niet gebeurd. GroenLinks staat niet achter het besluit om de minimale woonruimte van arbeidsmigranten te verkleinen: “Wij vinden juist dat arbeidsmigranten betere huisvesting moeten krijgen en dat doe je niet door het aantal vierkante meters te verkleinen.” Binnen enkele maanden zal, waarschijnlijk het volgende college, het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten voorleggen aan de raad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button