Den HelderPolitiek

Meer aandacht voor groen in vierde fase Willem Alexanderhof

Den Helder – Behoorlijk Bestuur (BB) heeft het college van B&W om uitleg gevraagd over de inrichting van fase 4 van het Willem Alexanderhof in Julianadorp. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van BB verwijst naar een eerder plan om dit deel van het Willem Alexanderhof parkachtig in te richten, terwijl nu toch gebouwd gaat worden. Wethouder Heleen Keur geeft aan dat de aanleg van een park op deze locatie niet door de gemeenteraad is besloten. In tegenstelling tot het brede burgerinitiatief ONS Dorp, dat een plek heeft gekregen in de Omgevingsvisie Julianadorp, die eind 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

“Een onderdeel van ONS Dorp is natuur (park en waterberging). Eind 2019 is ook de motie Julianadorp aangenomen door de gemeenteraad, waarin het college wordt opgeroepen om het initiatief ONS Dorp verder te faciliteren en te onderzoeken op haalbaarheid. De achterliggende wens van aandacht voor de natuur en het verder vergroenen van het Willem Alexanderhof wordt ondertussen wel meegenomen bij de verdere planuitwerking van het Willem Alexanderhof. Voor deze vierde fase in het Willem Alexanderhof dient nog een uitwerkingsplan te worden vastgesteld door het college. Een ieder kan daarbij een zienswijze naar voren brengen op het ontwerpplan, welke ter inzage wordt gelegd”, aldus wethouder Keur.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button