Den HelderPolitiek

Ruim 30 horecabedrijven verruimen terras

Den Helder – In totaal 31 ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun terras te verruimen als gevolg van een ingediende motie door de gemeenteraad. Hiermee werd binnen de raad besloten dat met ingang van de heropening van de horeca (1 juni jl.) meer ruimte wordt gegeven voor de opstelling van terrassen en daarnaast om horecabedrijven zonder terrasvergunning de mogelijkheid te bieden tafels en stoelen buiten de zaak te zetten. De vergunning is geldig tot 1 november 2020.

Het college van B&W laat weten dat tot de dag van vandaag het team Openbare Orde en Veiligheid de ondernemers ondersteund heeft bij hun aanvragen en wensen. “Het grootste deel daarvan is gehonoreerd. Daar waar uitbreidingen in het kader van verkeersveiligheid of andere criteria niet konden worden doorgevoerd, werd altijd overleg gevoerd met de ondernemer voor een alternatief.” Na dit overleg werd de aanvrager telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld van de uitkomst en mocht de horeca-ondernemer het terras direct exploiteren. Binnen twee weken is vervolgens aan de ondernemer de aanvullende vergunning verstrekt.

Preventieve bezoeken
Medewerkers van de brandweer en toezichthouders van de gemeente hebben zowel voor als na 1 juni de horecalocaties bezocht om adviesgesprekken te voeren met de ondernemers. Tijdens deze gesprekken is onder andere besproken hoe zij hun terras het beste op kunnen stellen. Ook zijn posters met informatie uitgedeeld waarop is aangegeven dat horeca-ondernemers meer ruimte voor hun terras kunnen aanvragen.

Naast deze controles hebben de handhavers evaluatiebezoeken aan de horeca gebracht en is na het eerste weekend samen met de werkgroep terrassen en horeca geëvalueerd. Belangrijke eis die voor heel Nederland geldt is en blijft de 1,5 meter maatregel.

“Dat is iets waar iedereen zich aan moet houden. Mede namens de horecaondernemers worden de bezoekers van de horeca opgeroepen om vooral de horecaondernemers te steunen en ook in de horeca en op terrassen de 1,5 meter in acht te houden. Alleen op die manier kunnen ondernemers weer ondernemen en hoeven zij niet onevenredig veel tijd te besteden aan het spelen van politieagent”, zo besluit het college van B&W.

Op de website van de gemeente kunnen ondernemers de voorwaarden vinden voor hun tijdelijke verruiming van het terras en kunnen zij direct een aanvraag doen: https://www.denhelder.nl/actueel/nieuws/uw-terras-tijdelijk-uitbreiden-zo-kunt-u-dit-aanvragen

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button