Den HelderPolitiek

Vaststelling Kadernota betekent keuzes maken

Adverentie

Den Helder – “Of we geld genoeg hebben? We hebben nooit geld genoeg! De komende jaren werken we met een positieve begroting. Dat moet ook, vanuit regelgeving, maar keuzes moeten altijd gemaakt worden. Zonder keuzes zou het leven wel heel erg mooi zijn”, aldus burgemeester Nobel over de behandeling van de Kadernota (op 24 en 30 juni) en de daarbij behorende gemeentelijke begroting (in november).

De besprekingen over de Kadernota van de gemeente Den Helder vinden plaats in de Stadshal van schouwburg De Kampanje. Het huidige onderkomen van de gemeente aan de Kerkgracht biedt met inachtneming van de anderhalve meter maatregelen onvoldoende ruimte om alle raadsleden, griffieleden en het college van B&W correct te kunnen faciliteren. Overigens zijn deze raadsbijeenkomsten niet openbaar, maar wel digitaal te volgen via de Regio Noordkop TV en de website van de gemeente Den Helder.

Soort van Prinsjesdag
“Het is een soort van Prinsjesdag. In november wordt de begroting behandeld en meestal in juni de Kadernota. De Kadernota is een voorbereiding op de begroting met voorstellen om plannen te ontwikkelen, nieuw beleid te maken maar ook ideeën te schrappen als er te weinig geld is. Alle politieke partijen spreken morgen hun algemene beschouwingen uit. Zij krijgen per fractie zeven minuten de tijd om hun ideeën en wensen voor de komende periode uit te spreken. Daar gaat het college dan op reageren”, aldus de burgemeester.

Een reeks van onderwerpen staat benoemd in de Kadernota. “Fietspaden, beheer en onderhoud, de personele invulling van de gemeente, diverse terreinen, het sociaal domein, alles waar de gemeente over gaat. Nieuw beleid zal beperkt zijn omdat we nog veel moeten uitvoeren.”

De Kadernota wordt na de vergadering van 24 juni vervolgens 30 juni opnieuw besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button