Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon stemt in met RES 1.0 en Transitievisie warmte

Adverentie

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens de raadsvergadering donderdagavond ingestemd met de RES 1.0 en de transitievisie warmte. De RES is de regionale strategie die ziet op de ontwikkeling van duurzame energie en de transitievisie warmte betreft de wijze waarop de gemeente de overgang van aardgas naar andere warmtebronnen wil faciliteren.

Burgemeester Rian van Dam

Onafhankelijk Hollands Kroon was kritisch over verschillende facetten van de RES. Deze zou berusten op een grote denkfout: “We denken dat we de klimaatdoelen wel gaan halen met zon- en windenergie, maar dit is naar ons idee een illusie”, aldus Daan Pruimboom van OHK. Ten aanzien van de RES diende OHK daarom een drietal moties in. Allereerst een motie waarmee het bouwen van windturbines op het IJsselmeer niet meer overwogen moet worden, daarnaast een motie waarmee het college wordt aangespoort om de mogelijkheden voor kernenergie te onderzoeken en als laatste een motie om de RES toegankelijker te maken voor laaggeletterden, hierin zou het document namelijk tekort komen.

Daan Pruimboom van OHK

Ook GroenLinks ziet liever geen windmolens of zonnepanelen rond het IJsselmeer, dit zou desastreus zijn voor trekvogels. De partij wil geen ingrepen in Natura 2000 gebieden, maar is blij dat de energietransitie besproken wordt. Ook D66 is blij met de duurzame ontwikkelingen en ziet de RES en het proces wat vooraf is gegaan aan de totstandkoming ervan als een goede manier om draagvlak te krijgen voor de energietransitie. Wat betreft de transitievisie warmte is dit draagvlak twijfelachtig constateerde ook Dorien Sijbenga van Anders!. “Als je nagaat dat maar 0,1 procent van de burgers heeft gereageerd moeten we ons daar toch echt meer op gaan richten”.

Wethouder Theo Meskers

Naast OHK en LADA die tegen de RES waren, stemde de rest van de raad ondanks de kritische punten wel in met beide documenten. Wethouder Theo Meskers gaf in zijn toelichting nog aan dat de RES 1.0 inderdaad niet volledig invulling geeft aan het behalen van de klimaatdoelen. In de RES 2.0 is meer ruimte voor experimenten. De motie van OHK over het tegengaan van de ontwikkelingen rondom het IJsselmeer werd aangenomen, al zijn er momenteel geen plannen om hier meer duurzame energie op te wekken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button