Hollands Kroon

Geen zonneakkers op agrarisch grond in Hollands Kroon

Hollands Kroon – Het aandeel duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter in Nederland. Zo ook in Hollands Kroon. Een van de manieren om duurzame energie op te wekken is via zonnepanelen. “We staan positief tegenover het plaatsen van zonnepanelen, maar niet op iedere plek”, zo benadrukt de gemeente. “Zo is het niet mogelijk om zogenaamde zonneakkers op agrarische grond aan te leggen. Wij verlenen geen medewerking aan dit soort verzoeken. Laat u dus niet misleiden door initiatiefnemers die stellen dat de gemeente hier positief tegenover staat.”

Toch komt het in de praktijk voor dat informatie van ontwikkelaars, die een zonneakker (ook wel zonnepark genoemd) op agrarische grond willen oprichten, in de media verschijnen of ondernemers en inwoners benaderen. Hierbij geven ontwikkelaars aan dat de gemeente positief is over hun verzoek en gegevens van inwoners aan de ontwikkelaar hebben verstrekt. “Deze informatie klopt niet”, aldus de gemeente. “De gemeente werkt niet mee aan zonneakkers op agrarische grond en verstrekt geen contactgegevens van inwoners aan ontwikkelaars. Dit is vastgelegd in de omgevingsvisie Hollands Kroon.”

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. “Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. De voorlopige concept RES voor de regio Noord-Holland Noord, waar Hollands Kroon onderdeel van is, is nu te vinden op de website www.energieregionhn.nl/conceptres. Vanaf pagina 67 gaat het specifiek over hoe en waar duurzame energie opwekken voor de Kop van Noord-Holland en Hollands Kroon.”

Denk mee
Via Denk Mee hoort de gemeente graag wat inwoners vinden van de concept RES. De reacties worden eind augustus 2020 gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om wensen en bedenkingen uit te spreken over de concept RES.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Voor de gemeente Hollands Kroon is het geen enkele moeite om vanwege geldelijk gewin de agrarische bestemming te wijzigen in een bestemming die wel het plaatsen van zonneweides toestaat.

Back to top button
%d bloggers liken dit: