Hollands Kroon

Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit?

Advertentie:

Hollands Kroon – Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit? Dat legt de gemeente vast in de nieuwe omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Hollands Kroon. Dat is de omgeving waarin inwoners wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Wie denkt mee? Vanaf 23 augustus kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een van de bijeenkomsten in september, oktober en november. Ook kan iedereen online meedenken via het platform van de gemeente Hollands Kroon: denkmee.hollandskroon.nl.

Om in de toekomst iedereen die in Hollands Kroon wil wonen te huisvesten, zijn er nieuwe huizen nodig. En ook nieuwe banen. Daarnaast moet Hollands Kroon in de toekomst energieneutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er nu al belangrijke keuzes gemaakt worden. Zo blijft Hollands Kroon een gemeente waar mensen zich thuis voelen. In de omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Daarmee wordt letterlijk bedoelt hoe de omgeving eruitziet als iemand zijn of haar deur uitstapt. Bijvoorbeeld planten, bomen, sloten, straten, winkels, huizen, bedrijfspanden of monumenten. Met de omgevingsvisie doelt de gemeente ook op ontwikkelingen. Zoals klimaatverandering, het gebruik van duurzame energie en bevolkingsgroei. Dit alles doet de gemeente Hollands Kroon samen met haar inwoners, bedrijven en instellingen. Zij willen graag dat zo veel mogelijk mensen in Hollands Kroon met hun meedenken. Tenslotte weten de inwoners het beste wat zij belangrijk vinden voor hun toekomstige leefomgeving en die van hun kinderen en familie.

Hoe maakt de gemeente de nieuwe omgevingsvisie?
1. Ze maken een startdocument. Daarin staan een aantal vertrekpunten voor de nieuwe omgevingsvisie. Deze stap is al gemaakt. Het startdocument is op 1 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
2. Tussen september en november 2021 organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten waarvoor inwoners van harte uitgenodigd zijn om mee te praten en mee te denken. Dit wordt nog een keer herhaald tussen februari en maart 2022. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan vanaf 23 augustus. Dit maken zij uiteraard bekend via haar kanalen. Liever geen bijeenkomst bijwonen, maar wel meedenken? Dit kan ook via het online platform. De input wordt vertaald in een koersdocument, waarin de toekomstvisie voor Hollands Kroon staat.
3. Het koersdocument wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer dat precies is is nog niet bekend vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Er moet eerst een nieuwe gemeenteraad zijn.
4. Ze werken het koersdocument uit in de nieuwe omgevingsvisie. Dat gebeurt nadat de nieuwe gemeenteraad is bijgepraat over de inhoud van het koersdocument.

Het startdocument is het afgelopen jaar (juni 2020-juni 2021) gemaakt door de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad. Hiervoor heeft de gemeente zoveel mogelijk objectieve informatie en bestaand beleid verzameld over de opgaven waarvan zij denken dat ze belangrijk zijn voor de toekomst van Hollands Kroon. Ook hebben ze een voorzet gedaan hoe je daarmee om kunt gaan. Op basis van al die informatie is de gemeente uitgekomen op drie belangrijke thema’s voor de toekomst van Hollands Kroon, namelijk: vitale kernen, adaptief buitengebied en grootschalige kracht van gemeente en regio. Dit vertalen zij daarna in een koersdocument. In dit document komen de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe omgevingsvisie te staan.

De bijeenkomsten zijn in september, oktober en november. Belangstellenden kunnen zich vanaf 23 augustus aanmelden voor deze bijeenkomsten via de website van de gemeente. De data en locaties worden in augustus bekend.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button