Den HelderPolitiek

Julianadorp 2050: meer groen, minder auto’s en meer verbinding

Den Helder – Wethouder Heleen Keur opende maandagochtend de presentatie van de drie ontwerpteams aan Panorama Lokaal in schouwburg De Kampanje. De drie hebben elk een eigen toekomstvisie voor Julianadorp anno 2050 in woord en beeld gebracht.

“Ik laat me verrassen door de presentaties die worden gegeven”, aldus Keur kort. De teams van Rijnboutt, De Groene Bark en FABRICations toonden hun inzending en beantwoordden de vragen van de vijfkoppige jury. Op 24 september maakt de jury tijdens een landelijke manifestatie in De Meervaart in Amsterdam bekend welk ontwerp het winnende is en de geldprijs van € 10.000,- ontvangt om het winnend ontwerp nog verder uit te werken.

De ontwerpteams hebben meegedaan aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag die Atelier Rijksbouwmeester heeft uitgeschreven om woonwijken klaar te maken voor de toekomst onder het motto “Waar het klopt, gaat het leven”. Naast Julianadorp doen zes andere woonwijken uit Nederland mee: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

Deze wijken uit de jaren ’60, ’70 en ’80 liggen aan de buitenranden van de gemeenten, zijn geliefd bij de inwoners maar dienen de komende decennia aangepast te worden aan nieuwe, moderne wensen en toekomstige klimaateisen: energiezuinige en betaalbare woningen in groene wijken die klimaatveranderingen kunnen opvangen. De opdracht voor de plannen voor Juliandorp is gemaakt door de gemeente, Woningstichting Den Helder, de vestiging Noorderhaven van ’s-Heeren Loo en ONS, een burgerinitiatief van elf sport- en culturele verenigingen uit Julianadorp.

Drie presentaties
De presentatie “De zoete enclave” van Rijnboutt beet het spits af. Julianadorp richting 2050 wordt als het aan dit ontwerp ligt een wijk waarbij de auto uit de wijk is verdwenen en bovendien wordt gedeeld met medebewoners. De zee en duinen zijn meer dan ooit verbonden met het dorp en meer dorpers werken in Julianadorp dat in de toekomst volledig zelfvoorzienend is. Tel daarbij op de grond die de gemeente aankoopt voor projecten in duinen, de vergroening en verwatering rondom het dorp en de (verbindings)weg vanaf het strand en de duinen dwars door het huidige golfresort. De presentatie onderscheidde zich met haar levendige illustraties van hoe het dorp over 30 jaar eruit ziet, maar ook met een knipoog naar hoe het ooit was. Het schetst een beeld van aangenaam wonen.

“Leefbare verbindingen” van De Groene Bark draait om de recreatieve omgeving. Vanaf dit jaar worden volgens dit concept klimaatveranderingen opgevangen met de aanplant van nieuw groen en daarnaast met ingrepen in het watersysteem. Verzilting en watertekort is anno 2050 verleden tijd. Parkeerplekken maken plaats voor groen. Ook in dit plan is het hebben van een scooter of auto geen prioriteit: deze zaken worden gedeeld in Julianadorp anno 2050. Of de bewoners maken gebruik van de gratis shuttlebusjes. Naast de verduurzaming van de wijk Julianadorp is ook aandacht voor het sociaal-maatschappelijke aspect en de vraag hoe het dorp bewoonbaar blijft voor senioren en leefbaar wordt voor de jongere generatie. Het huidige JVC-terrein wordt verplaatst naar de buitenzijde van het dorp en wordt ingezet voor woningbouw. Het realiseren van een recreatiegebied met evenemententerrein tussen het strand en de duinen enerzijds en het dorp anderzijds, een sportboulevard tussen Noorderhaven en het centrum en tot slot verbetering van wandel- en fietspaden zijn kenmerkend voor dit plan. Een van de makers van deze presentatie heeft als inwoner voor vijf dagen deel uitgemaakt van Julianadorp.

Groen
Tot slot “De breuk is onderdeel van het geheel” van FABRICations. Het verlangen van een verbinding tussen kust en dorp en het verlangen om de sporten op één locatie onder te brengen, zijn wensen van bewoners wat dit team heeft willen meenemen in het ontwerp. Volgens FABRICations ligt 80 hectare groen in het dorp om een functie te geven, oftewel 16 keer het Malieveld. In Julianadorp kan volgens het team 240 miljoen liter water worden opgevangen. De mobiliteit in Julianadorp, het openbaar vervoer, is momenteel niet optimaal, waardoor het autobezit vrij hoog is wat bovendien ruimte inneemt in het dorp. De wijken staan onder druk van zoveel auto’s. Het dorp groeit, mede door het stimuleringsprogramma De Kop Werkt!. Naast meer woningen dient ook meer hoogwaardige groen te komen en moeten de ‘losse eilandjes’ die de deelwijken nu zijn, in de toekomst samensmelten. Ook in dit plan is sprake van deelauto’s en meer verbinding tussen dorp en winkelcentrum, tussen dorp en de kust (recreatiegebied) en tussen dorp en Noorderhaven (sport, woningen en ideeën van ONS).

De presentaties zijn voor geïnteresseerden te bezichtigen via https://vimeo.com/445194014

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button