Stilte rondom verplaatsing coffeeshops roept vragen op bij Behoorlijk Bestuur

Den Helder – Het is volgens Behoorlijk Bestuur al te lang stil rondom het verplaatsen van de coffeeshops uit de binnenstad. Vorig jaar verhuisde de eerste van de drie, Aktama, naar De Schooten en voor de andere twee, Tops en Tsjakka, zou nog een locatie gezocht worden. Eerder gaf de gemeente aan de verhuizingen nog voor september van dit jaar te willen afronden, maar dit lijkt niet te gaan lukken.

Het verhuizen van de coffeeshops bleek noodzakelijk omdat werd geconstateerd dat een cluster van drie coffeeshops bij elkaar veel overlast gaf. De Koningstraat moet zich ontwikkelen tot een woonbuurt en daar passen deze ondernemingen niet tussen. Het advies werd daarom om de coffeeshops elders en ver van elkaar vandaan te huishuisvesten. Daar werden enkele criteria aan verbonden, zoals de afwezigheid van scholen, café’s en kwetsbare gebieden rondom de nieuwe vestigingsplaats.

Behoorlijk Bestuur geeft aan al lange tijd niets gehoord te hebben over de status van de verhuizing en wil graag opheldering van het college B&W. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag vraagt daarom of er al zicht is op verplaatsing, wanneer dit zou plaatsvinden en waarnaartoe. Ook wil zij weten of er al toezeggingen zijn gedaan aan de ondernemers in kwestie.

Mobiele versie afsluiten