Noord-Holland

Basisscholen voelen noodzaak digitale geletterdheid leerlingen te vergroten

Advertentie:

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in een digitaliserende samenleving. Veel basisscholen in Noord-Holland voelen noodzaak de digitale geletterdheid bij leerlingen te vergroten.

Leerkrachten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen, op een schaal van 0 tot 10, op gemiddeld een 4,9. Bijna tweederde van de 5.296 ondervraagden ziet het als een grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Aan het onderzoek namen ook 748 leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders van basisscholen uit Noord-Holland deel. Een verbeterslag is hoog nodig. Met het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds, wordt jaarlijks op ‘DigiDinsdag’ in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het voorgenomen nieuwe curriculum van 2022.

Digitale geletterdheid is een van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien leerkrachten hier op voorsorteert door in een of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de leerkrachten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler. Hiervoor zijn ondersteuning en ICT-voorzieningen gewenst. De helft van de leerkrachten geeft aan dat de ICT-voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. Er zijn met name weinig devices -smartphones, tablets, laptops en computers- of ze zijn te oud.

Extra ondersteuning
“De Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag,” zegt Marjolijn Bonthuis van ECP. Leraren geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van educatieve uitgeverijen, andere onderwijsorganisaties en bibliotheken. “Wij hopen dat zij bereid zijn met de partijen die afgelopen jaren veel ontwikkeld hebben samen te werken. Om zo met elkaar te zorgen dat met, en liefst voor, het nieuwe curriculum alle kinderen in Nederland de kans krijgen digitale vaardigheden aan te leren”.

Planmatige aandacht
Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht wordt besteed aan ICT-basisvaardigheden, gevolgd door Informatievaardigheden, Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 geven leerkrachten aan elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid te doen.

Echter, geeft ruim de helft van de leerkrachten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna tweederde aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.

Nieuw curriculum voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs
Het onderwijs heeft een belangrijke taak leerlingen de basis te bieden uit te groeien tot volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. De landelijke kerndoelen zijn verouderd, daarom hebben 150 leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu gewerkt aan negen leergebieden die herzien worden of nieuw zijn. Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied waarbij het op eigen kracht leren functioneren in de digitaliserende samenleving centraal staat. Op 10 oktober presenteren de negen teams hun voorstellen aan minister Arie Slob. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button