Den HelderPolitiek

College B&W: Bewoners Visbuurt zelf verantwoordelijk voor verzorgen beplanting

Advertentie:

Den Helder – De bewoners van de Visbuurt zijn volgens het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de beplanting in hun buurt. De Stadspartij Den Helder had vragen aan het college gesteld over het ontbreken van onderhoud aan de plantenbakken in de Visbuurt.

“In 2016 is op initiatief van Stichting Wijkbelang een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen bewoners, Stichting Wijkbelang en de gemeente en zijn de plantenbakken in de Visbuurt gekomen”, zo blikt B&W terug en vervolgt: “De doelstelling is een aantrekkelijke en groenere leefomgeving realiseren met betrokkenheid van de bewoners van die omgeving. In de bewonersovereenkomst staat dat gemeente eigenaar en verantwoordelijk is voor de technische staat van de plantenbakken, de bewoners verzorgen de beplanting. Stichting Wijkbelang controleerde en hield toezicht op de plantenbakken in de Visbuurt en ontving hiervoor jaarlijks een bewonerssubsidie van € 2.500,00. Stichting Wijkbelang voorzag bewoners van nieuwe beplanting, potgrond en kennis om de plantenbakken vakkundig te onderhouden en visueel aantrekkelijk te houden. In de periode 2019 tot februari 2020 zijn geen verzoeken bekend om bewoners aan te schrijven over het niet nakomen van de overeenkomst.”

Nieuwe beplanting
Volgens het College heeft de Stichting Wijkbelang in februari 2020 de subsidieaanvraag ingetrokken en onder andere aangegeven te stoppen met het beheren van de plantenbakken. “Wij maken geen gebruik van de oplossing van Stichting Wijkbelang. Zij stelden voor om het onderhoud van de plantenbakken onder te brengen bij een hovenier. Bewonersinitiatieven zijn van en door bewoners. Het is niet de bedoeling dat we deze plantenbakken aan ons gemeentelijke budget gaan toevoegen”, aldus B&W.

In plaats daarvan zet het college het bewonersinitiatief met bewoners voort. “De wijkconciërge heeft de betreffende bewoners in de Visbuurt aangeschreven. Samen met deze bewoners is bepaald wie welke plantenbak wil beheren en is nieuwe beplanting gefinancierd. Ook zijn plantenbakken verplaatst en zullen er nog bakken worden verwijderd. Half september is de nieuwe beplanting samen met de bewoners in de ‘geadopteerde’ bloembakken geplant”, zo besluit B&W het antwoord op de vragen van de Stadspartij Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button