Kop van Noord-HollandPolitiek

Kop van Noord-Holland loopt voorop bij de huisvesting van arbeidsmigranten

Adverentie

Kop van Noord-Holland – Hoewel er nog steeds grote vragen zijn rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio, doet de Kop van Noord-Holland het volgens wethouder Theo Meskers eigenlijk juist heel erg goed in vergelijking met andere regio’s. Bij de behandeling van de recent afgeronde locatienanalyse in de Regionale Raadscommissie gaf hij aan dat de Noordkop inmiddels in een fase is beland waar andere regio’s “alleen nog maar van kunnen dromen”.

Volgens Meskers komt dit omdat er door de verschillende overheden in de regio snel is vastgesteld dat de arbeidsmigranten een belangrijk deel uit maken van de economie, en dat goede huisvesting voor hen belangrijk is. Er zijn nog wel wat obstakels, zoals de registratie van alle arbeiders en het vinden van geschikte locaties voor nieuwe tijdelijke woningen. Op het gebied van registratie gaf de wethouder aan dat de regio momenteel in gesprek is met de Autoriteit Persoonsgegevens om het belang van een correcte registratie aan te geven. Zij zouden namelijk bezwaren hebben tegen het koppelen van de basisregistratie met de nachtregisters die gebruikt worden om vast te stellen hoeveel vraag naar huisvesting er daadwerkelijk is.

Voorop lopen
Dit soort obstakels zijn te verwachten, vindt ook burgemeester Jan de Boer van Den Helder: “Als je voorop loopt heb je ook tegenwind”, zo viel hij Meskers bij. Een van de grootste problemen bij het verder ontwikkelen van het huisvestingsaanbod zijn de bezwaren van inwoners. Volgens Sjaak Vriend van CDA Hollands Kroon is het belangrijk te kijken wat het draagvlak is voor de voorkeurslocaties die in de locatieanalyse worden voorgesteld, omdat anders bij toekomstige participatietrajecten toch weer blijkt dat inwoners het niet willen. Volgens Sylvia Buczynski van PvdA Hollands Kroon is deze ‘not in my backyard’ instelling van veel inwoners het grootste obstakel tot het vinden van voldoende huisvesting.

Volgens Meskers zijn de voorkeurslocaties die nu in beeld zijn wel gebaseerd op ideeën van omwonenden, maar het is niet zo dat iedereen al zijn goedkeuring heeft gegeven. In een volgende fase wordt de participatie geïntensiveerd. Dit gebeurt nog steeds vanuit het regionale samenwerkingsverband. De uiteindelijke beslissing voor de locaties waar nieuwe huisvesting mag komen ligt bij de verschillende gemeenteraden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button