Den Helder

Dronecentrum geopend in Den Helder

Advertentie:

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht.

Een belangrijke voorziening van MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones. Het Field Lab bestaat uit twee containers die ingericht zijn als instructie- annex briefingsruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test- en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones. Het regionaal programma ‘De Kop Werkt’ heeft bijgedragen aan het Field Lab. Vandaag (donderdag 24 oktober) heeft wethouder Kees Visser het Mobile Field Lab Maritieme Drones officieel in gebruik genomen.

MDI is een van de uitkomsten van de civiel-militaire samenwerking, die grote kansen biedt voor het innovatie- en ondernemersklimaat in de regio Holland boven Amsterdam. De sterke vertegenwoordiging in Den Helder van maritieme, mariene en offshore (energie) bedrijven, de Koninklijke Marine en de Kustwacht met haar toezichthoudende taak op de Noordzee, vormen omstandigheden om in de regio Den Helder een ‘vliegende start’ te maken rond maritieme drones.

MDI
Drones hebben een grote potentie in het maritieme domein. Het gaat vooral om kleine, lichte systemen die flexibel zijn in te zetten op vaartuigen of constructies op zee. De drones in de huidige markt zijn niet geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling. In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld die wél aan deze eisen voldoen. Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk.

Nederlandse dronebedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans hun drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Met het Field Lab kunnen vluchtresultaten worden vastgelegd vanaf elke zee- of landlocatie in de regio. Door start- en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

Logische plek
Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder: “Als Den Helder en regio hebben we al jaren de ambitie om hier een dronecentrum te vestigen. Het is een logische plek, gezien de ligging van onze stad. We zijn dan ook blij dat het MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij mooi dat partijen als de Koninklijke Marine, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, de Kustwacht en de KNRM bij het initiatief zijn betrokken. Deze ontwikkeling geeft weer een extra toekomstperspectief aan onze (lucht)havens.”

De eerste partners van MDI zijn het Maritiem Drone Team van de Koninklijke Marine, Kustwacht en KNRM, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek, CHC Helicopters en Den Helder Airport. Texel Airport en Vliegveld Middenmeer sluiten zich ook aan.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De ontwikkelingen op de Noordzee zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspectie en onderhoud van windparken of het vervoer van goederen en materialen naar schepen. Met het MDI kunnen we als regio hoogwaardige technologische bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische innovaties rondom drones. En dit is iets waar onze regio sterk behoefte aan heeft. Een win-win situatie dus.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button