Hollands KroonPolitiek

Zelf het bestemmingsplan schrijven? Nee!, zegt GroenLinks

Hollands Kroon – Een bestemmingsplan wijst een gebied aan en stelt voorwaarden aan het gebruik waar initiatiefnemers aan moeten voldoen. Bestemmingsplannen komen tot stand in samenspraak van college en raad en worden vastgesteld door de gemeenteraad. GroenLinks vindt dat de raad beter betrokken moet worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. Een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) mag hierbij zeker niet ontbreken.

In de memo Datacenter westzijde A7 (18 september 2020) bericht het college echter: “Door de initiatiefnemer is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld” en “De afgelopen periode hebben we ook gesprekken met de initiatiefnemer gevoerd om dit bestemmingsplan te vervolmaken”. Deze gang van zaken roept een aantal vragen op bij Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks.

Vraag 1: Sedert wanneer schrijven initiatiefnemers voor datacenters zelf de bestemmingsplannen waaraan hun vergunningsaanvragen worden getoetst?

GroenLinks zou liever niet terugkomen op het NRC-citaat over hoe de portefeuillehouder “de Hollandse bouwregels kon vertalen naar wensen van de Amerikanen”. Echter, nu stelt het college opnieuw dat “de Amerikanen” zelf de regels c.q. het bestemmingsplan mogen opstellen waaraan zij moeten voldoen. GroenLinks vindt dat het college de wensen van Hollands Kroon behoort te vertalen in bouwregels voor “de Amerikanen” en niet andersom.

Vraag 2: Welke bezwaren heeft het college tegen samenwerking met de raad bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en waarom wordt die route hier niet gevolgd?

GroenLinks vindt dat de raad betrokken moet worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. In de memo Datacenter westzijde A7 d.d. 18 september 2020 stelt het college dat het belangrijk is om voor de nu lopende initiatieven recht te doen aan de verschillende belangen. Het is aan de raad “om een belangenafweging te maken voor deze ontwikkeling”. GroenLinks biedt het college een aanzet voor een MKBA aan (zie https://ris2.ibabs.eu/HollandsKroon > schriftelijke vragen > PV 2040 GL).

Vraag 3a: Bereidt het college zelf een MKBA voor of wacht het een opdracht van de raad af?
Vraag 3b: Wil het college de raad een concept voorleggen met in de analyse mee te nemen aspecten, belangen, stakeholders, relevante vooronderzoeken en enquêtes (zoals het AGC Rapport van LTO Hollands Kroon, 29 juni 2020)?
Vraag 3c: Neemt het college daarbij ook de thema’s uit de MKBA van GroenLinks mee?
Vraag 3d: Hoeveel tijd heeft het college nodig voor een MKBA?
Vraag 3e: Wat is het budget hiervoor en waar wordt dit uit gedekt?

GroenLinks ziet de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet. De antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van raadsleden worden binnen dertig dagen geplaatst op https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/HollandsKroon/d57bbf6a-6fe3-4f3e-9e39-719ecaef3984.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button