Politiek

Behoorlijk Bestuur wil opvolging van JAR-adviezen

Advertentie:

Den Helder – Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur vindt dat de gemeente zich volledig in moet zetten om de Jongerenadviesraad (JAR) van Den Helder toekomstbestendig te maken. In een aangekondigde motie draagt haar fractie het college op de adviezen uit de vertrekbrief van de twee oud-voorzitters van de JAR over te nemen. Oud-voorzitters Rik Dijkshoorn en Zen Schrieken schrijven in deze brief dat de gemeente structureel tekortschiet “om een solide basis te bieden en de JAR als serieus gremium te beschouwen”. Behoorlijk Bestuur wil onder meer dat de gemeente een “toegewijde ambtenaar” aanwijst die als primaire taak heeft om de JAR te ondersteunen.

De gemeenteraad van Den Helder heeft de jongerenadviesraad eind 2019 in het leven geroepen. Het idee hier achter is om jongeren te enthousiasmeren voor de lokale politiek en betrokkenheid te creëren. Over het algemeen gaat het goed met de JAR, vinden de vertrekkende bestuursleden, maar ze zien ook enkele tekortkomingen. Dat blijkt uit de brief die Dijkshoorn en Schrieken op 19 oktober wegens de voorzitterswissel naar de gemeenteraad stuurden (per 15 oktober bezitten Mila Mosa en Cameron Timmer het duovoorzitterschap). “Als die tekortkomingen zouden worden opgelost, dan kan de JAR nog beter functioneren”, schrijven de oud-voorzitters.

Kritiek oud-voorzitters
Dijkshoorn en Schrieken vinden dat het initiatief om een jongerenadviesraad op te zetten vanuit de gemeente is onderschat. “De JAR is in het leven geroepen en daarna zijn dan ook veel taken uit handen gegeven aan onszelf. Dit heeft geresulteerd in vele werkuren (lees: te veel) maken naast alle andere verplichtingen die we hebben als jongeren. Daarbij werd ook een grote verantwoordelijkheid en verwachting bij de voorzitters gelegd, terwijl deze daar niet altijd hoorden.” De gemeente zal zich daarom volgens de oud-voorzitters veel meer moeten inzetten voor de JAR.

Volgens de oud-voorzitters moet de JAR zich beperken tot zijn primaire taak: advies geven. “Geef daarbij uiteraard wel de JAR de mogelijkheid en (financiële) middelen om activiteiten te organiseren indien dit noodzakelijk is voor een goed functioneren”, aldus Dijkshoorn en Schrieken. De JAR wil zich het komende jaar richten op het inspreken bij vergaderingen, het adviseren van de gemeenteraad en het college en het leveren van een bijdrage aan beleid dat betrekking heeft op jongeren.

De jongerenadviesraad heeft op dit moment al de mogelijkheid om in te spreken bij vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies. Echter, daar maken zij niet of nauwelijks gebruik van. Zen Schrieken gevraagd waarom niet, antwoordde hij: “We merken dat JAR-leden erg zoekende zijn welke voorstellen betrekking hebben op jongeren. We zitten niet in het proces, dus we zijn veel tijd kwijt aan het selecteren en doorlezen van stukken. Je ziet door de bomen het bos niet meer. We moeten ook JAR-leden opleiden om überhaupt de stukken te kunnen lezen, het is allemaal in ambtenarentaal geschreven. We willen veel meer aan de voorkant van het proces te zitten.”

“Neem de adviezen over”
De twee oud-voorzitters van de JAR hebben in hun brief ook een aantal adviezen geformuleerd. Zo stellen zij voor om de jongerenadviesraad permanent op te nemen in de procedure van beleidsvorming. “Nodig de JAR uit aan tafel bij de beleidsmakers.” Ook zien Dijkshoorn en Schrieken graag dat de voorwaarde dat de JAR iedere drie maanden een activiteit voor jongeren moet organiseren wordt afgeschaft. Dit zou niet haalbaar zijn en leiden tot onevenredige werkdruk en afleiding. Tenslotte vraagt het oude voorzittersduo om een toegewijde ambtenaar die als primaire taak heeft om de adviesraad te ondersteunen.

Behoorlijk Bestuur wil dat het college al deze adviezen overneemt. Daarnaast vindt de fractie van Sylvia Hamerslag dat de gemeente de benodigde financiële middelen beschikbaar moet stellen voor de taakuitvoering van de jongerenadviesraad. Behoorlijk Bestuur heeft dit geformuleerd in een motie die zij op 1 november zullen indienen, wanneer de gemeenteraad de begroting behandeld

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button