Hollands KroonPolitiek

Royal Pride wil huisvesting voor 440 arbeidsmigranten bouwen in Middenmeer

Middenmeer – Glastuinbouwbedrijf Royal Pride wil aan het Wagenpad tussen Middenmeer en Agriport huisvesting bouwen voor 440 tijdelijke werknemers. Op de percelen zijn nu al vergunningen verleend voor het huisvesten van maximaal 200 personen. Het principeverzoek voor de extra plaatsen wordt donderdagavond besproken in de raadsvergadering. Het college B&W wil de bouw toestaan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Zo moet de afstand van de bedrijfsgebouwen tot het Wagenpad ten minste 30 meter bedragen. Ook is het betrekken van inwoners een belangrijke voorwaarde. Daarbij zal de gemeente vooral kijken naar de directe omwonenden. De huisvesting van arbeidsmigranten is een gevoelig onderwerp, zo beseft ook de gemeente, maar er zijn vaak weinig bezwaren tegen huisvesting rondom Agriport. Voor nu ligt er enkel een principeverzoek, zodat de gemeenteraad zich kan uitspreken over de wenselijkheid van het initiatief. Het definitief uitwerken van een plan kost veel tijd en geld, die investering zou zonde zijn wanneer de lokale politiek sowieso al tegen stemt. Wanneer de raad instemt met het principeverzoekt komt er een concreet plan, waaronder ook een plan ten aanzien van de burgerparticipatie.

Arbeidsbehoefte groeit
Momenteel zijn bij Royal Pride in Middenmeer dagelijks ruim 500 medewerkers aan het werk. Het merendeel van het werk wordt uitgevoerd door arbeidsmigranten. De verwachting is dat dit de komende jaren groeit naar 700 tot 750 medewerkers. Royal Pride is een werkgever die graag zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid neemt om voor de ingezette arbeidsmigranten goede en betaalbare huisvesting op het bedrijf te realiseren. Door de omschakeling van de teelt van tomaten naar komkommers en een vergroting van het aantal kassen komt er behoorlijk meer behoefte aan arbeid bij Royal Pride. Daarnaast staan er momenteel al 80 vacatures open bij het bedrijf.

De stichting Agrarische Beoordelingscommissie heeft dan ook een positief advies gegeven over het plan: De huisvesting kan worden gezien als een ondergeschikte functie van het agrarische bedrijf en het gewenste aantal te huisvesten personen komt overeen met de arbeidsbehoefte. Dit zijn beide eisen voor de vergunningverlening. Frank van Kleef, algemeen directeur bij Royal Pride, liet op dinsdagavond tijdens het inspreekuur bij de gemeenteraad weten dat hij hoopt dat de raad instemt met zijn initiatief. De mensen die straks op het terrein van Royal Pride gaan wonen zijn vaak al werkzaam bij het bedrijf en wonen nu in de kernen of bijvoorbeeld op vakantieparken. Daarmee draagt het initiatief wellicht ook bij aan het creëren van wat ruimte op de woningmarkt.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. tienduizenden komen hier asiel aanvragen en nog hebben we duizenden arbeidsmigranten nodig, wat doen al die nieuwe Nederlanders toch de godganse dag?? zal het dan toch waar zijn, dat ze voor het gratis geld komen in NL?

Back to top button
%d bloggers liken dit: