Den Helder

Huisartsen in de Noordkop hebben geen behoefte aan een praktijkondersteuner financiën

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – De gemeente Den Helder concludeert uit een gesprek met HKN-Huisartsen dat er geen behoefte is aan een zogenaamde praktijkondersteuner financiën. Raadslid Paul Houben van Beter voor Den Helder had dit idee geopperd tijdens de begrotingsvergadering op 2 november jongstleden. Een praktijkondersteuner zou patiënten met financiële problemen kunnen doorverwijzen naar de juist instanties, maar huisartsen zien geen meerwaarde in het plan. Wel komt de gemeente met de pilot ‘Welzijn op Recept’, waarmee de verbinding en samenwerking tussen verschillende hulpverleners vergroot wordt.

Houben, zelf gepensioneerd arts, gaf aan dat de huisartsenpraktijk een goede veilige omgeving kan zijn om bewoners met financiële problemen naar het juiste loket te verwijzen. Omdat een huisarts dicht bij zijn patiënten staat zou deze een signaalfunctie kunnen krijgen. Er zijn in Den Helder bijvoorbeeld sociale wijkteams en het Financieel Fit-team, maar daar moeten mensen met financiële problemen dan wel vanaf weten. Wethouder Peter de Vrij was begin november blij met het initiatief van Beter voor Den Helder en gaf aan te zullen onderzoeken of een speciale praktijkondersteuner mogelijk uitkomst kan bieden.

Hierop heeft de gemeente gesproken met HKN-Huisartsen, de koepelorganisatie voor de Kop van Noord-Holland. HKN heeft hierbij aangegeven dat een nieuwe praktijkondersteuner wat hen betreft geen meerwaarde heeft, gezien andere ontwikkelingen binnen Den Helder. Zo wordt er gewerkt met wijkteams en is er nu een nieuwe pilot genaamd ‘Welzijn op Recept’. Bij Welzijn op Recept gaat het om mensen met psychosociale klachten. Zij worden vanuit de huisartspraktijk doorverwezen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Voor nu gaat het om een samenwerking voor een periode van één jaar tussen Huisartsenpraktijk Het Middenschip, welzijnsorganisatie MEE&de Wering en de gemeente.

Huisarts De Haan van praktijk Het Middenschip ziet de pilot als een verbetering van de bestaande samenwerkingen: “Bij ons melden zich wel eens patiënten met klachten die voortkomen uit de situatie waar ze in zitten. Om deze mensen te helpen, kunnen we met Welzijn op Recept nog beter samenwerken met de juiste hulpverleners. Wij hopen dat onze patiënten hierdoor minder klachten ervaren. Collega’s verderop uit het land hebben deze samenwerking al bewezen en zijn erg enthousiast over Welzijn op Recept.” Ook wethouder De Vrij, die zelf een achtergrond heeft als verpleegkundig specialist, ziet veel kansen met de nieuwe pilot. Volgens De Vrij wordt er in Nederland vaak snel naar medicatie gekeken, terwijl je veel problemen met de juiste hulp goed zonder kunt oplossen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button