Den HelderPolitiekVideo

Schaduwzijde van de zelfbewoningsplicht, bewoners Visbuurt zien investeerders wegtrekken (video)

Advertentie:

Den Helder – Een zelfbewoningsplicht lijkt op papier een goede oplossing wanneer pandjesmelkers en andere louche verhuurders een wijk overnemen, maar de werkelijkheid is misschien anders. De Visbuurt, waar meervoudige problematiek al langer het leefgenot negatief beïnvloedt, kent sinds begin vorig jaar zo’n regel. Wat nu pijnlijk duidelijk wordt is dat het weren van beleggers ook kan zorgen voor verdere verloedering: Particulieren hebben bijna nooit de middelen om de oude woningen voldoende op te knappen. Daarnaast wordt er volgens sommige bewoners door de gemeente vrijwel niet gehandhaafd op de nieuwe regels.

Het is niet moeilijk om de problematiek in de Visbuurt te ontdekken. Een rondje door de wijk brengt je al snel langs ingegooide ramen, vervallen en leegstaande huizen en andere signalen die wijzen op onrust. Koos van Dongen, sinds lange tijd bewoner van de Visbuurt en tevens oprichter van de Helderse Stadspartij, maakt zich via Buurtbelang hard voor de situatie in de arbeiderswijk. Volgens Van Dongen is de problematiek de laatste jaren verslechterd, onder andere vanwege de pandjesmelkers. Daarnaast vindt hij dat er te veel organisaties voor kwetsbare personen actief zijn in de buurt. De sociale controle, die vroeger veel kleine probleempjes kon lijmen, brokkelt hierdoor langzaam af.

In kwetsbare buurten als de Visbuurt, waar de huizenprijzen nog relatief laag zijn gebleven, stond de deur wagenwijd open voor huisjesmelkers en speculanten. Sommige van hen investeren ook in hun eigendom, maar andere maken misbruik van de wanhoop die een overspannen woningmarkt met zich meebrengt. Wanneer mensen geen binding meer hebben met hun eigen wijk verdwijnt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. Een zelfbewoningsplicht om verhuur tegen te gaan lijkt dan een goede oplossing: Eigenaren van woningen zorgen beter voor hun eigendom dan huurders. Ook wonen ze langer op dezelfde plek en integreren ze beter in de wijk.

Schaduwzijde
Toch blijkt nu, ongeveer een jaar na de bekrachtiging van de zelfbewoningsplicht door de gemeenteraad, dat er wel degelijk haken en ogen aan de nieuwe regeling zitten. Want, wanneer je woningen niet meer mag opkopen om te verhuren is de wijk plotsklaps niet meer interessant voor investeerders. Verbouwen voor de verkoop is immers, zeker met de huidige materiaalkosten, geen redelijk verdienmodel meer. Als de woningen in de Visbuurt één ding nodig hebben is het wel een investering, maar wie anders dan kapitaalkrachtige verhuurbedrijven kan dat opbrengen?

Daarbij komt dat niet alle verhuurders van woningen meteen kunnen worden bestempeld als pandjesmelkers, integendeel. Van Dongen wijst bijvoorbeeld naar de gebroeders Weel uit Anna Paulowna. Samen met hun vader zijn ze eigenaar van meerdere woningen in de Visbuurt. Ze knappen ze op en verhuren ze vervolgens. Het straatbeeld knapt er zichtbaar van op. Volgens de broers zorgt het er ook voor dat eigenaren van nabijgelegen panden zich geroepen voelen om ook iets te doen aan hun woning. Zo ontstaat er als het ware een domino effect. Andersom versterkt verloedering ook weer verdere verloedering.

Veel van de panden Weel en Weel in eigendom krijgen hebben flinke investeringen nodig. Soms zijn die kosten zelfs hoger dan de aankoopwaarde van het huis zelf. Particulieren die een woning kopen in de prijscategorie van de woningen in de Visbuurt hebben over het algemeen niet de middelen om zo’n aanzienlijke investering te doen. Voor de broers betekent de zelfbewoningsplicht waarschijnlijk het einde van hun werkzaamheden in de wijk. Ze hebben nog een paar woningen die zijn aangekocht voordat het verbod inging, die mogen ze nog verhuren. Daarna zullen ze hun investeringen waarschijnlijk elders naartoe brengen.

In oude glorie herstellen
Via de Stadspartij en in gesprekken met het ambtelijk apparaat brengt Van Dongen de problematiek veelvuldig onder de aandacht. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen zegt hij. Toch vindt hij het belangrijk dat er iets gebeurt. Er zijn nu weer gesprekken met de gemeente, maar hij is van mening dat er te weinig handhaving aanwezig is in de buurt. Op korte termijn vergadert de gemeenteraad over een startnotitie voor de kwetsbare wijken. Van Dongen heeft als kenner van de buurt zijn input mogen leveren. Hij geeft, in tegenstelling tot sommige van zijn buurtbewoners, de hoop niet op: De Visbuurt kan volgens hem wel degelijk in haar oude glorie worden hersteld. Hij pleit voor een welstandstoets, waarmee de gemeente eigenaren van woningen kan controleren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. die arrogantjes in de gemeente (raad) denken het allemaal zo goed te weten en boven de burgers te staan maar in werkelijkheid werkt 90 % van de besluiten die ze er door rammen averechts, en maar op de borst kloppen over burgerparticipatie etc maar in werkelijkheid wordt er totaal niet naar de burgers geluisterd want dan werden dit soort stomme beslissingen niet genomen….

    nu ook weer, een dom besluit genomen en dan gaan we maar niet handhaven… toch te stom voor woorden? en zo gaat het keer op keer, maar wel de riante gage binnen harken, nou zo kan ik het ook, ééns per maand even een uurtje samenkomen om ongeïnteresseerd zonder na te denken alles snel goed te keuren en dan weer snel naar huis…

Wellicht ook interessant

Back to top button