Cultuur/NatuurDen Helder

Stadsvernieuwing Visbuurt, twee documentaires in School 7

Adverentie

Den Helder – In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd (ook al) hard gewerkt aan de verbetering van de oude stad. Dat ging niet zonder slag of stoot. De uitwerking in 1971 van de in 1967 middels de toenmalige dienst gemeentewerken gepresenteerde ideeën leidde tot grote onrust en tot acties van de bevolking. Basis van de toenmalig gepresenteerde overheidsplannen was saneren, het mooiere woord voor slopen.

De bewoners van de Visbuurt kwamen als eersten in opstand, zij weigerden en bloc om hun huizen, om hun wijk te laten slopen. Groot voordeel van de Visbuurt was het hoge percentage eigenwoningbezit en daarom de bereidheid tot actie voeren.

Bij het actievoeren door de Visbuurt hoorde ook de continue zoektocht naar ontwikkelingen en vooral deskundigen van buiten Den Helder en het inschakelen van lokale en landelijke pers. Die instelling leidde tot vele leerzame contacten met personen en instanties en tot meerdere TV-uitzendingen over de Visbuurt. Door de Helderse Historische Vereniging (HHV) zijn vorig jaar de rechten aangekocht om dit jaar twee documentaires uit die tijd opnieuw te mogen vertonen. Ing. J.J. (Ko) Minneboo, in de jaren zeventig bewoner en actievoerder in de Visbuurt, thans lid van de HHV, geeft een toelichting bij de documentaires die respectievelijk 50 en 35 minuten duren.

Stadsvernieuwing Visbuurt op TV School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder, woensdag 11 maart aanvang 19.30 uur, dinsdag 18 maart aanvang 14.00 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button