Den Helder

Reddingsbrigade niet meer betrokken bij bewaking Helderse stranden

Advertentie:

Den Helder – De Stichting Strandexploitatie Noordkop heeft de samenwerking met de Reddingsbrigade Den Helder beëindigd. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds 2010 is het toezicht op en het beheer van het strand een taak die door SSN wordt uitgevoerd. De gemeente en de SSN hebben hiertoe een subsidieovereenkomst gesloten. Daarmee werd de SSN verantwoordelijk voor het toezicht op het strand en zijn afspraken vastgelegd welke prestaties de SSN moet realiseren. Vanwege de strandveiligheidsaspecten die hieraan zijn verbonden was er nauwe samenwerking tussen SSN en RBDH. Daarnaast werd door de RBDH onder meer ondersteuning geboden bij evenementen en in de bewaking van het strand in het voor- en naseizoen.

Samenwerking beëindigd
“Al een aantal jaar hebben wij spanningen gezien tussen SSN en RBDH op uitvoerings- en samenwerkingsvraagstukken”, zo schrijft het college. “Ondanks herhaaldelijke inzet van beide partijen, het inzetten van mediation en verschillende (bestuurlijke) overleggen met de gemeente hebben we moeten concluderen dat de spanningen blijven bestaan. Dit heeft ertoe geleid dat de SSN heeft besloten de taken omtrent strand en strandveiligheid zelf volledig te gaan organiseren.”

Tijdens een overleg tussen gemeente en SSN is benadrukt dat de afspraken die zijn gemaakt in de subsidieovereenkomst voor een schoon, heel en veilig strand ongewijzigd voortgezet worden door de SSN. “Het is de verantwoordelijkheid van de SSN zorg te dragen dat de taken die in het kader van de strandveiligheid werden uitgevoerd door de RBDH opgevangen worden.”

Geen bewaking?
Betekent de breuk nu dat er dit seizoen geen bewaking van de Helderse stranden is? “Nee”, zegt Jan Roelofsen, voorzitter van de SSN, met nadruk. “Zo’n zeventig procent komt zomers al van buiten, zijn in dienst van de SSN en worden individueel betaald door SSN. De inzet tijdens het voor- en naseizoen door RBDH geeft al jarenlang problemen. De vereniging krijgt daar van ons een vergoeding voor en wij hebben een contract met de gemeente en moeten daar aan voldoen. Het bestuur van de RBDH komt nu met enorme financiële eisen en daar kunnen wij niet aan voldoen. Overleg en discussie hierover was niet mogelijk, mede daarom is deze breuk ontstaan. We gaan het nu net zo oppakken als de Stichting Strandexploitatie Veere. Dat betekent zelf opleiden en testen en bij ons in betaalde dienst. De leden van de RBDH kunnen gewoon bij ons solliciteren en in dienst komen en worden dan door ons betaald”, aldus Roelofsen.

Volgens Damian Dekker van de Reddingsbrigade is het verhaal grotendeels anders. “De samenwerking verliep inderdaad niet altijd soepel, het was een vanuit de gemeente gedwongen huwelijk, maar het college heeft daarin gefaald. Met het volledig neerleggen van de strandveiligheid bij de SSN is destijds gewoon de verkeerde partij gekozen. Onze expertise werd daarmee volledig overboord gegooid. De vergoeding die we kregen bestond vooral uit brandstofkosten en een vergoeding voor kleine reparaties. Dit jaar hadden we inderdaad een normale offerte ingediend, want goede veiligheid kost gewoon geld. We komen met goede spullen en dat kost geld. Het is zeker niet zo dat we via de SSN onze verenigingskas probeerden te spekken.”

Marktplaats
De strandposten en enkele kleine bootjes zijn eigendom van de SSN, de RBDH heeft drie eigen boten en een strandambulance. “Vooralsnog hebben we nog onze alarmploeg, dat is de ploeg die reageert op 112-meldingen en die functie is nog steeds bij ons. We hebben echter nog geen idee of dat zo blijft. Als we die taak behouden dan hebben we, met evenementbewaking, nog wel een positieve toekomst. Zo niet, dan kunnen we het op Marktplaats zetten en dat zou zeer kwalijk zijn.” Volgens Dekker ontbreekt het op het gemeentehuis, bij het college, amper dossierkennis op dit gebied te zijn. “We verwachten dus weinig meer van de gemeente.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button