Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon zoekt nieuwe griffier

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon is op zoek naar een nieuwe griffier. De griffier is het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad en zorgt dat alle vergaderingen goed verlopen. Daarnaast geeft hij of zij advies aan de raadsleden en wordt de raad door de griffie vertegenwoordigd bij overleg met het college en de ambtelijke organisatie. Een belangrijke functie voor het functioneren van de lokale democratie.

Er wordt dus ook wel wat verwacht van de nieuwe griffier: “We verwachten dat je het primaire besluitvormingsproces goed organiseert en faciliteert. Je bereidt raadsvergaderingen voor, draagt zorg voor de termijnagenda van de raad en monitort de afdoening van moties, amendementen en gestelde vragen door de raad. Als griffier zorg je voor een goede kanalisering en stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad, adviseer je over raadsinstrumenten en let je op de kwaliteit van raadsvoorstellen.” Daarnaast moet de persoon in kwestie een open blik hebben en regionaal georiënteerd en actief zijn.

De ideale griffier beschikt over voldoende politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je initieert verbetertrajecten inzake bestuurlijke vernieuwing, trekt deze projecten en jaagt deze ook aan. Als nieuwe griffier ben jij de uitgelezen persoon die de gemeenteraad van Hollands Kroon ondersteunt. Verder omschrijft de gemeente de ideale persoon als vernieuwend en verbindend. De griffier is in dienst van de gemeenteraad, dus die besluit over de benoeming van een nieuwe griffier. Een aantal raadsleden zitten in de werkgeverscommissie, zij voeren de eerste gesprekken. Dat zijn Jan-Willem van der Klugt (CDA), Jip Pankras (SHK), Petra Borst (VVD), Alexander Bügel (OHK) en Elbert Volkers (PvdA).

De volledige vacature is te vinden op de website van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button