Cultuur/NatuurDen HelderPolitiek

Geen verharde rolstoelroute in Donkere Duinen

Advertentie:

Den Helder – Het rolstoeltoegankelijk maken van de paden in de Donkere Duinen is niet te realiseren. De Wet Natuurbescherming is hier mede verantwoordelijk voor, zo meldt het college van Den Helder in een brief aan de gemeenteraad. De informatie over paden die rondom Donkere Duinen wel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, zal op korte termijn worden verbeterd. Deze bestaande paden worden met het dagelijks onderhoud meegenomen, zijn dus schoongemaakt en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Team Openbare ruimte zal over de paden beter communiceren door bijvoorbeeld op online platforms als www.wandel.nl of www.natuurzonderdrempels.nl informatie te verstrekken over de mogelijkheden voor rolstoelgebruikers rondom Donkere Duinen. Ook vanuit de Helderse Vallei wordt op dit moment niet gecommuniceerd over de toegankelijkheid van de wandelpaden. Ook hier zal actiever op ingezet worden, zodat de toegankelijkheid bij een breder publiek bekend gemaakt wordt.

Natura 2000 gebied
Het afgelopen kwartaal is in de raadscommissie Stadsontwikkeling & Beheer gesproken over een rolstoelroute door het Helderse bos. Uit dit onderzoek is gebleken dat om een route door de Donkere Duinen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en rollators, de paden volledig verhard moeten worden.

De Donkere Duinen is een Natura 2000 gebied en valt hiermee onder de Wet Natuurbescherming. In deze gebieden is achteruitgang van kwaliteit en areaalvermindering niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om gebiedsvreemd materiaal in het gebied te brengen. Hierdoor is het verharden van de bestaande paden niet mogelijk. Daarnaast ontstaat mogelijk een conflict met andere weggebruikers zoals fietsers en scooters wanneer een doorgaande, verharde route aangebracht wordt.

Mariëndal en duingebied
Wel zijn diverse routes in de nabijgelegen gebieden toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Landschap Noord-Holland heeft in samenwerking met de Helderse vallei een route van vier kilometer uitgezet rondom de Donkere Duinen. In het gebied Mariëndal (tegenover Donkere Duinen) zijn de wandelpaden wel geasfalteerd. Deze paden zijn zeer geschikt voor rolstoelgebruikers. Om de toegankelijkheid van deze paden te garanderen worden de paden in het gebied volgens de huidige werkwijze regelmatig onderhouden en schoongemaakt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button