112Den HelderPolitiek

Grootschalig onderzoek na ‘inbraaktsunami’

Den Helder – De fractie van de PVV heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan B&W over, zoals zij het zelf benoemen, de inbraaktsunami in Den Helder. B&W laat weten dat in de Jeruzalembuurt naast de standaardprocedure een zogenaamde witte voetjesroute is gelopen en dat daarnaast een grootschalig onderzoek aan de gang is. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd.

De PVV is van mening dat de ‘inbraaktsunami’ in Den Helder onacceptabel is. De fractie vermoedt dat dit mogelijk te maken heeft met het onder grote druk staan van het politieapparaat en vindt tevens dat de inbraakgolf zoveel mogelijk aandacht verdient van de politie en Handhaving. De PVV wil weten welke maatregelen (preventief en repressief) door gemeente en politie zijn genomen om de inbraakproblematiek voortvarend aan te pakken.

Waarschuwingsactie Witte voetjes
B&W laat weten dat bij een woninginbraak standaard een besmettingsbrief naar de direct omwonenden wordt gestuurd. Bij meerdere inbraken in een buurt wordt vervolgens een Witte voetjesronde gehouden. Tijdens deze ronde door de wijk wijzen ambtenaren van de gemeente bewoners op kwetsbare situaties en is daarnaast aandacht voor kwetsbare plekken in de openbare ruimte. Naast deze waarschuwingsactie is de politie bezig met een grootschalig onderzoek en is een tweewekelijks HIC (High Impact Crime, onder andere woninginbraak, overvallen en straatroof) overleg met professionals.

“”Elk incident waarbij een burger slachtoffer wordt, is er een te veel. Dat geldt zeker voor de zogenaamde HIC feiten die een grote impact hebben op de slachtoffers. Vandaar dat wij bij elke woninginbraak gezamenlijk actie ondernemen”, zo laat B&W per brief weten.

Brandbrief
Vervolgens is de PVV-fractie benieuwd of de gemeente, eventueel in samenspraak met andere gemeente, heeft overwogen om een brandbrief naar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) te sturen met de noodkreet om op korte termijn extra te investeren in het politieapparaat.

“Binnen de politie eenheid Noord-Holland maken wij ons, vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP), gezamenlijk sterk voor een goede en stevige politie organisatie en een goede koppeling tussen handhavers en politie. Vanuit het RBOP ondernemen we bij knelpunten gezamenlijk actie richting het rijk door middel van een brandbrief en/of door deze te agenderen, via de regioburgemeester, op het landelijk veiligheidsberaad”, aldus B&W.

Commerciële partijen betrekken bij veiligheid?
Tot slot wilde de PVV-fractie weten of en bij hoeveel misdrijven het bespreekbaar is om te overwegen om commerciële partijen of andere overheidsinstanties een rol te geven in het verbeteren van de veiligheid in Den Helder. Dit zou volgens de partij een mogelijke oplossing kunnen beteken tot het moment dat structurele investeringen vanuit het Rijk worden toegezegd.

B&W meldt desgevraagd dat in het veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder breed wordt ingezet op samenwerking tussen diverse partijen. “Elke organisatie heeft zijn eigen taak en zijn eigen bevoegdheden binnen de veiligheidsketen. Dat geldt zeker voor de politie. Mocht een knelpunt ontstaan bij de uitvoering van de politietaken, dan zal de burgemeester daar op acteren. Dit is echter op dit moment niet aan de orde.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button