Noord-HollandPolitiek

Nieuw uitvoeringsplan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord

Advertentie:

De Noordkop – In het kader van de regionale raads- en commissieledenbijeenkomst van de vier Noordkop gemeenten vond er donderdagavond een beeldvormende bijeenkomst plaats, waar onder andere het uitvoeringsplan met betrekking tot de regiovisie voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling werd gepresenteerd.

Regiovisie

Eind vorig jaar is er door het gemeentebestuur van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord een nieuwe regiovisie voor de periode 2020-2023 ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Het gaat hierbij om al het geweld in huiselijke sfeer, waaronder ook bijvoorbeeld ouderenmishandeling in de vorm van financieel misbruik, iets dat volgens de projectleiders van het uitvoeringsplan steeds vaker voorkomt. De regiovisie is gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan is de praktische invulling van de regiovisie. Het primaire doel van het plan is dat de verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van veiligheid wordt verbeterd. In de praktijk betekent dit dat zorgmedewerkers worden opgeleid om alerter te zijn bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij moeten deze signalen doorgeven aan Veilig Thuis. Om tijdig en juist te signaleren bestaat er een meldcode voor zorgprofessionals, maar het blijft uiteraard lastig om in te schatten wanneer iemand het slachtoffer is van huiselijk geweld. Sinds 2019 is de meldcode aangescherpt en moeten zorgprofessionals bij twijfel eerder een melding doen bij Veilig Thuis.

Ervaringsdeskundigen
Om de signalering te verbeteren is er een beroep gedaan op ervaringsdeskundigen. Dit zijn slachtoffers van huiselijk geweld die nu hun kennis en ervaring willen inzetten om het bewustzijn met betrekking tot de problematiek te verbeteren. Één van deze ervaringsdeskundigen was aanwezig bij de bijeenkomst donderdagavond. Zij vertelde een indrukwekkend verhaal waarin zij aangaf dat zij als slachtoffer niet serieus werd genomen door de politie. Samen met zeven andere ervaringsdeskundigen is zij binnen het project actief geweest en een onderdeel van haar bijdrage was ook een presentatie bij diezelfde politie. Er was zichtbaar meer begrip toen zij hen hier mee confronteerde. Het is volgens haar helder dat er meer begrip nodig is om slachtoffers van huiselijk geweld te kunnen helpen.

Plegers
Opvallend was dat ook de inzet van plegers van huiselijk geweld werd genoemd. Dit blijkt geen uniek fenomeen te zijn en is eerder gedaan bij andere projecten, maar desalniettemin niet minder omstreden. Ex-plegers van huiselijk geweld zouden een uniek inzicht bieden waarmee toekomstige gevallen kunnen worden tegengegaan. Bij het project in Noord-Holland Noord is nog geen ex-pleger betrokken, maar de wens is er wel.

Veilig Thuis is elke dag en op elk uur gratis te bellen op 0800 2000 en via www.veiligthuisnhn.nl kan gratis en anoniem met een medewerker worden gechat voor advies. De chat is open van 9.00 tot 17.00 uur. Tips om geweld te bespreken op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bij direct gevaar, bel dan 112.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button