Hollands KroonPolitiek

Lopende procedures voor datacenters Luna en Cyrus One beëindigd

Advertentie:

Middenmeer – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft de ruimtelijke procedures voor de realisatie van twee datacenters, Luna en Cyrus One bij Agriport, beëindigd. Sinds 2020 zijn de ontwikkelingen rondom die aanvragen stil komen te liggen en nu heeft B&W besloten ze definitief te archiveren. Daarmee zijn alle lopende initiatieven voor datacenters in de Wieringermeer, los van eventuele beroepsprocedures, nu afgerond.

De aanvragen dateren uit 2019. Toen zijn op verzoek van Agriport A7 de ruimtelijke procedures gestart om de huidige bestemming te wijzigen en de vestiging van datacenters mogelijk te maken. Er zijn hiervoor concept overeenkomsten opgesteld, maar nooit ondertekend. In informatie van de gemeente stonden de locaties daarom altijd aangewezen als “ontwikkelgebied glastuinbouw en datacenters”. In beide gevallen is er een concept bestemmingsplan ingediend. Ook is er overleg geweest met de gemeente Medemblik, gemeente Opmeer, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, TenneT en Liander.

Ondanks al die voorbereiding zijn de plannen in 2020 stil komen te liggen, volgens het college omdat de initiatiefnemers geen vervolgstappen zetten. Wethouder Robert Leever laat desgevraagd weten dat het college daaruit interpreteert dat er geen verdere wens meer is om tot realisatie van de datacenters te komen: “Er is ambtelijk contact gezocht met Agriport en aangegeven dat wij een gebrek aan voortgang zien. Omdat er al sinds 2020 geen proces meer is hebben we besloten dat de procedure nu eindigt.”

Nieuwe initiatieven?
Dat de procedures vanuit de initiatiefnemers stil zijn komen te liggen komt het college goed uit. In het coalitieakkoord is namelijk al opgenomen dat het nieuwe gemeentebestuur een pas op de plaats wilde doen wat betreft datacenters en andere ingrijpende ontwikkelingen. Eerst moeten de inwoners aan het woord komen: “De afgelopen jaren zijn er in relatief korte tijd veel grootschalige ontwikkelingen geweest in de Wieringermeer, waarbij onvoldoende ruimte was voor participatie en maatschappelijk debat over de effecten op het landschap en het woon- en leefklimaat.”

Met het besluit om de projecten Luna en Cyrus One te archiveren is niet uitgesloten dat er geen nieuwe datacenters meer komen. Leever zegt dat Agirport hier ook direct naar vroeg, toen het college met het bovenstaande bericht kwam. Overigens reageerde de organisatie begripvol op het besluit, aldus het college. Volgens Leever wordt pas over nieuwe initiatieven besloten wanneer dit aan de orde is: “Dat zal afhangen van het brede welvaartskader, waar de gemeente nog aan werkt. Vanuit het coalitieakkoord is in ieder geval bepaald dat nieuwe grootschalige ontwikkelingen een positieve maatschappelijke bijdrage moeten leveren.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button