Hollands KroonPolitiek

Woningsplitsing in Hollands Kroon onder voorwaarden toegestaan

Hollands Kroon – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft op 18 april 2023 de beleidsregels, horende bij de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Daarmee is het nu toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, huizen te splitsen zodat er meerdere woningen uit ontstaan. Enkel vrijstaande woningen komen in aanmerking voor splitsing.

Twee-onder-een-kap, gestapelde of tussenwoningen dus niet. Een andere voorwaarde is dat het gebruiksoppervlakte van woningen na splitsing minimaal 50 vierkante meter bedraagt en dat er sprake moet zijn van een goede ruimtelijke kwaliteit. Eigenlijk heeft het nieuwe beleid dan ook alleen betrekking op grote vrijstaande huizen. Volgens wethouder Mark Versteeg is dat ook de bedoeling: “We krijgen regelmatig vragen over woningsplitsing binnen van inwoners die in een grote woning wonen met te veel ruimte. Die gebouwen lenen zich ervoor om te gesplitst te worden.”

Volgens het college kan woningsplitsing helpen bij de krapte op de woningmarkt: “Het splitsen van panden in de kernen is een manier om woningen toe te voegen zonder de kern te vergroten of uit te breiden. De bestaande bebouwing blijft behouden en verstening wordt tegengegaan. Daar waar splitsen zorgt voor kleinere eenheden in oppervlakte kan dit een manier zijn om jongeren te behouden in een kern. De kleinere woningen zijn goedkoper en sluiten om die reden aan bij de doelgroepen uit onze woonvisie. De gesplitste woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens zoals jongeren, starters, maar ook ouderen.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

 1. Dit artikel laat zien waarom politiek bedrijven zo´n razend interessant metier is en ook dat het je behoorlijk wat opleveren kan voor je (gelijkgestemde en ge´beurs´de) achterban.
  Dat woord gebeursde staat trouwens nog niet in de prachtige ´Volkabulaire´ en dat is dan ook van mijzelf, maar dat tussendoor, u weet nu tenminste dat die volkabulaire bestaat en dat is winst.
  ´Het volk´ of ´de burgers´, of hoe je ze ook wil noemen, zij staan al sinds hun opkomst stil of ze komen te laat en dit komt vooral doordat ze de denkprocessen en gewoonten achter bestuursbesluiten niet kennen en ook nooit zullen gaan kennen. Diegenen die daarover uit de school klappen worden meestal niet geloofd of al snel als ´gekke Henkie´ weggezet.
  De stilstand beklijft echter tevens onnodig doordat de personen uit deze groep voortdurend afgeleid zijn of worden óf, en dat zie je nog het meest en ook bv onder vele alhier reagerende ´lezers´; omdat ze zich eenvoudigweg slechts op maar enkele zwart-wit onderwerpen kunnen focussen, zie de belangstelling voor de financieel zeer ingrijpende gevolgen van artikel. Een ´wappie profiel´ hebben helpt daarbij ook al niet. Denkt u dan maar aan typische zwart-wit zaken geschreeuwd vanaf de zijlijn, zaken zoals: opmerken dat ´de politiek´ bepaalde eigenschappen heeft, alle vormen van bouwplannen bekritiseren (het bestuur houdt natuurlijk zo de regie en draagt eerst aan en past daarna eventueel (beperkt) aan), buitenlanders met open armen willen verwelkomen of juist weer niet, complotten verwoorden en last but not least de opmerkingen over de relatief gevaarlijke wegen in de regio.
  Dat die burger ´stil´ staat (en zo tot grote vreugde van een actief bestuurder tot ´achtergrondruis´ is verworden), zie je overduidelijk aan de aard van de reacties op de verschillende forums op internet wanneer je er zelf eens een jaartje overslaat. Er verandert daar namelijk zo goed als niets, dat is een vast gegeven, vaak zie je er na enkele jaren nog steeds dezelfde mensen dezelfde oneliners hanteren en ook zijn er nog steeds die mensen (en die zijn verreweg het verst ´van huis´) die het door hun beperkte wereldbeeld en opvoeding gewoon niet kunnen nalaten om daar dan weer op te reageren met bv het vragen aan een eventueel aanwezige moderator om een beperking voor diegene die zich niet aan de regels van hun eigen ´kast vol met fatsoen´ houdt. De ´rode of zwarte extremist in de dop´ dus eigenlijk.
  Na deze beschrijving van het reilen zeilen op vrijwel alle internetfora, onterecht sociale media genoemd, neem ik u weer even mee terug naar dit bovenstaande artikel.
  Hoewel het niet expliciet duidelijk wordt uit de tekst moeten aan deze splitsingsplannen werkelijk ´kilometers van wandelgangen´ zijn voorafgegaan, dit is namelijk 1 van die cruciale momenten dat er direct iets ´te halen´ valt en niet een beetje ook.
  De plannen moeten bovendien aan de burger wel altijd waterdicht verkocht kunnen worden, dat is cruciaal omdat de kilometervreters in die wandelgangen vanzelfsprekend het liefst een beetje in de schaduw blijven, daarmee vergroten ze hun voorsprong. De timing is ook belangrijk. In dit geval wordt het financieel opportunisme in het verhaal van diegenen die in de wandelgangen ´toesloegen´ natuurlijk waterdicht afgedekt door de krapte op de woningmarkt, een tekort dat al enige tijd helaas een eigen leven is gaan leiden wat weer een ideaal speelveld creëert voor de politiek en haar vaak egocentrische ambities. Daarover een andere keer meer.
  Het splitsen van huizen is een ongelooflijk groot financieel cadeau voor diegenen die een huis bezitten, in dit geval dus voor de bezitters van een groot en vrijstaand huis. En denkt u nu niet dat u zelf ooit in aanraking zult komen met zo’n eventueel op de markt verschijnend ´half huis´ want die worden namelijk stinkduur.
  Ondanks dat ze kleiner zijn, niet meer vrijstaand en dat de nieuwe bewoner dus ´last´ krijgt van buren, stijgt het oorspronkelijke huis zomaar tot 150% van de oorspronkelijke waarde, met een pennenstreek. Dat kan zo’n schaduwgevecht dus opleveren: lang leve de politiek!

Back to top button
%d bloggers liken dit: