Kop van Noord-Holland

Ruimere vaartijden pontje Julianadorp – Breezand

Advertentie:

Breezand – Het pontje tussen Julianadorp en Breezand is met ingang van 1 mei langer te gebruiken voor wie naar de overkant wil. Op dit moment vaart de laatste pont om 19:00 uur, maar de provincie heeft het voornemen om vanaf 1 mei een pilot te starten om de vaartijden van de pont Westeinde te verlengen, voor de periode van één jaar.

De vaartijden zijn dan gedurende één jaar als volgt: Op maandag tot en met zaterdag wordt er gevaren van 06.45 tot 23.00 en op zon en feestdagen start het varen iets later, namelijk om 09.15 maar loopt wel tot 23.00. Pauze wordt er dagelijks gehouden van 12.30 tot 13.00.

De geplande start van de pilot op 1 mei 2024 is nog onzeker. Het definitieve besluit wordt nog genomen en het personeel wordt geworven. Tijdens de pilot wordt het gebruik van de pont in de avonduren gemonitord en aan het eind van de looptijd geëvalueerd. Als de proef succesvol is, kunnen de nieuwe vaartijden in 2025 permanent worden ingevoerd. Vanuit de regio is budget vrijgemaakt om deze pilot op te starten. De pilot wordt betaald vanuit de Regionale Agenda Mobiliteit van de werkgroep bereikbaarheid van Samen op Kop. Voor eventuele structurele wijzigingen van de vaartijden moet opnieuw gezocht worden naar budget.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button