Den HelderPolitiek

Geen gemeentelijke garantstelling of budget voor ontwikkeling De Kleine Werf

Advertentie:

Den Helder – Via een aangenomen motie van Behoorlijk Bestuur heeft de Helderse raad het college verboden in de toekomst een garantstelling of budget toe te kennen aan de door Zeestad voorgenomen ontwikkelingen met betrekking tot De Kleine Werf op Willemsoord. Hoewel dit al mondeling was toegezegd door de directeur van Zeestad en het college B&W was dit voor Behoorlijk Bestuur onvoldoende.

De motie werd tijdens de raadsvergadering aangekondigd en vervolgens ingediend. Dit leidde tot wat kritiek van burgemeester Jan de Boer die aangaf dat het wenselijk is dat moties ruim van teveoren worden aangekondigd, maar volgens fractievoorzitter Sylvia Hamerslag was dit noodzakelijk: “We wilden eerst de discussie over De Kleine Werf afwachten en hoe deze zich vorm zou geven alvorens we deze motie zouden indienen”. Uiteindelijk steunden 21 van de 28 raadsleden de motie. D66, CDA en Paul Houben van Beter voor Den Helder stemden als enige tegen.

Wethouder Michiel Wouters kon de motie ook steunen. Er is voor het plan een grondexploitatie opgesteld en deze voorziet in de beoogde plannen. Volgens hem zal extra budget daarom niet nodig zijn. Zeestad neemt de gebiedsontwikkelingen op zich en de bouw en exploitatie zal door private partijen worden gedaan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. Zeestad heeft helemaal geen garantie nodig.Het zijn de feitelijke machthebbers onder leiding van koning Vreugdenhill. Hij die regeert vanuit zijn Koninklijke paleisje op Willimsoord.

Wellicht ook interessant

Back to top button