Den HelderPolitiek

Gemeenteraad reageert verdeeld op Kadernota

Den Helder – De Stadshal in De Kampanje is dit jaar het toneel voor het bespreken, beoordelen en uiteindelijk besluiten van de Kadernota 2021-2024. Tijdens de algemene beschouwingen lieten alle 13 partijen in meer of mindere mate hun licht schijnen over de onderdelen uit deze Kadernota: de bestuurlijke vernieuwing, de zorgzame gemeente, de vitale gemeente, de leefbare gemeente en tot slot de financiële invulling van al deze mogelijke plannen en ontwikkelingen in Den Helder de komende jaren.

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter van Den Helder mocht als grootste partij het spits afbijten. Volgens de partij gaat veel goed in Den Helder, maar zorgen zijn er om het draaiende houden van de Helderse economie in de coronacrisis. Ondanks de zeer recente aangekondigde versoepelingen per 1 juli en daarmee mogelijk zelfs het van start gaan van de Juttersmarkt in de Helderse binnenstad, kijken alle partijen met argusogen naar de economische ontwikkelingen in de stad.

“De economie moet blijven draaien. Die verantwoordelijkheid is immens groot. We hebben geleerd van de vorige crisis”, aldus fractievoorzitter Harmen Krul van het CDA.die daarmee aangaf een voorstander te zijn om juist nu geld uit te geven om te investeren in de stad. Een oproep die op bijval kon rekenen van fractievoorzitter Petra Bais van de VVD, die dat ook in de Kadernota terug zag. “De intentie om te investeren lees je terug in alle ambities van deze Kadernota.”

Veel verschillende geluiden
De PVV meldde geschrokken te zijn van de Kadernota, sprak van wanbeleid en verzocht het college opnieuw om een stresstest. Naast de oproepen om geen geld te besteden aan het nieuwe stadhuis op Willemsoord en de energietransitie. De partij zegde toe een motie in te dienen om het geld voor het stadhuis en de energietransitie uit te sparen en over te hevelen naar het Helders Steunfonds. Het financieel overzicht kan de prullenbak in. “De begroting is op drijfzand gebouwd. Wij gaan tegen stemmen.”

D66 toonde zich milder en zag ook positieve zaken: de sportvisie, de Regiodeal, de stedenbouwkundige plannen van de Woningstichting. Zorgen waren er over de jeugdzorg (verschuiving van de hulpvraag naar zwaardere trajecten) en de energietransitie, kritiek was er op het stadhuis op Willemsoord en teleurstelling over het inschakelen van een extern bureau voor het maken van een Plan van Aanpak voor Julianadorp. “Het is geen makkelijke tijd en we hebben begrip voor de gestelde doelen”, aldus de fractie, die de vaart in de bouw wilt houden alsook met het mogelijk maken van windenergie op zee.

Proefwijk
De Seniorenpartij beloofde een motie in te dienen voor een knarrenhofje en openbare toiletten. De Stadspartij riep op om extra alert te zijn op mensen die het hardst getroffen worden en afhankelijk zijn (geworden) van de voedselbank. Ook wil de partij de gang erin houden met het project stadhuis op Willemsoord, zodat het in deze termijn afgehamerd kan worden en op het verbeteren van de ontsluiting op Willemsoord. De proefwijk voor het afsluiten van het gas in De Schooten roept vraagtekens op: “Eigenaren worden geconfronteerd met hoge kosten, terwijl ze het geld niet op de plank hebben liggen.”

Het oordeel van de ChristenUnie (“hard gewerkt en veel bereikt, we gaan de goede kant op”) stond haaks op hetgeen GroenLinks als reactie gaf: “Onzinnig. Houden wat je hebt en dat versterken. Je kan op je klompen aanvoelen dat de doelen uit de Kadernota niet gehaald gaan worden.” De PvdA kwam met de vraag of de Juttersmarkt nu weer georganiseerd kan worden. Daarnaast de oproep om de Beatrixstraat om te toveren in de Beatrixboulevard (“een flaneer- en terrassenboulevard”), aandacht voor bouwlocaties, de recreatievaart op Willemsoord en het oplossen van de problematiek van autoverkeer richting de Teso.

Tot slot kwamen Behoorlijk Bestuur, Gemeentebelangen en Fractie Dijk aan het woord. Alle drie behorend tot de oppositie, maar met een totaal verschillend inzicht in de Kadernota en op de coalitie. “De miljoenen vliegen de deur uit en het vaststellen van deze Kadernota is onbegrijpelijk”, aldus Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. Nancy List van Gemeentebelangen noemde haar partij een gedoogpartij en meldde dat samenwerking met de coalitie in het belang is van de kiezers. Ook Fractie Dijk steunt de Kadernota op vele vlakken, maar staat daarnaast ook open voor de moties en amendementen die worden ingediend en verzameld worden bij de griffie van de gemeenteraad en waar de komende dagen overleg over plaats gaat vinden.

Vervolg
Na de korte schorsing kwamen alle wethouders op wethouder Kos na (geen vragen over zijn portefeuilles) kort aan het woord. Wethouder Kees Visser meldde de raad dat hij nog dit jaar hoopt op een presentatie van zes scenario’s hoe de gebiedsontwikkeling op de haven kan verlopen. Wethouder Heleen Keur gaf aan in 2021 met een nieuwe Woonvisie te komen, waarin ook aandacht zal zijn voor alternatieve woonvormen. Het masterplan voor de jeugdzorg wordt eind dit jaar verwacht, liet wethouder Peter de Vrij weten.

Het slotwoord van deze avond was voor burgemeester Jeroen Nobel, die voorzichtig reageerde op de mogelijkheid om toch deze zomer de Juttersmarkt doorgang te laten vinden. “Eerst maar eens luisteren of het klopt. Als er een mogelijkheid is en de wetgever laat het toe, ik hoop dat het door mag gaan”, aldus de burgemeester.

Dinsdag 30 juni vanaf 15.00 uur wordt de vergadering voortgezet, zullen ingediende moties en amendementen worden besproken en heeft de gemeente Den Helder uiteindelijk laat die avond een nieuwe Kadernota 2021-2024 vol met plannen, ambities en ontwikkelingen die gerealiseerd kunnen en mogen worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button