Hollands KroonPolitiek

GroenLinks stelt vragen over thuishulp in de zomerperiode

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon, waar ook Axxicom onder valt, hebben besloten om in de zomerperiode (tussen 1 juli en 6 september) “anders met de personeelscapaciteit om te gaan dan normaal”. Dit heeft bij raadslid Jan Eichhorn van de fractie GroenLinks tot vragen geleid en hij heeft deze dan ook voorgelegd aan het college van B&W van Hollands Kroon. Eén van de vragen is of het college kan garanderen dat de meest kwetsbare cliënten in de vakantieperiode thuishulp krijgen.

Het raadslid wil verder van het college weten of het klopt dat de meest kwetsbare cliënten in de vakantieperiode wel thuishulp krijgen, maar dat voor andere cliënten geen vakantievervanging zal zijn. Van deze cliënten wordt verwacht dat zij meer dan normaal een beroep doen op hun eigen netwerk en Eichhorn wil weten hoe het college de beschikbaarheid van deze eigen netwerken in de vakantieperiode inschat. Aanvullend op deze vraag wil het raadslid weten of het niet leveren van in gemeentelijke beschikkingen toegezegde zorg voor een bepaald aantal uren in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. “Een gemeentelijk overheidsbesluit wordt immers niet uitgevoerd en de gemeente snijdt in een bestaand recht van een cliënt. Veel cliënten moeten nu zelf voor een oplossing zorgen maar is het niet Incluzio die dit moet doen?”, zo vraagt Eichhorn zich af.

Het college van B&W kreeg ook de vraag voorgelegd of het klopt dat cliënten die in de vakantieperiode geen thuishulp krijgen hiervoor wel blijven betalen. Daarnaast wil Eichhorn duidelijkheid over de vraag of Axxicom van thuishulpen verwacht dat zij aangeven voor welke kwetsbare cliënten een direct gezondheidsrisico ontstaat wanneer zij geen hulp krijgen. “Dus dat thuishulpen moeten vaststellen en doorgeven welke cliënten kampen met psychische problemen, welke cliënten geen eigen netwerk hebben en welke cliënten te maken hebben met COPD/longproblematiek”, zo verduidelijkt Eichhorn zijn vraag.

Verdere vragen: 

  • Niets ten nadele van thuishulpmedewerk(st)ers, maar vindt u dat het bepalen of een cliënt wel of geen thuishulp nodig heeft een taak kan zijn voor thuishulpmedewerk(st)ers die hier niet voor zijn opgeleid?
  • Bent u met ons van mening dat het doorgeven van persoonlijke en medische informatie van cliënten door thuiszorgmedewerk(st)ers niet alleen schadelijk kan zijn voor de vertrouwensband met hun cliënten maar ook in strijd is met de huidige privacywetgeving? Zo ja, waarom wordt dit dan toch aan hen gevraagd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het ongevraagd en zelfs ook het gevraagd doorgeven van persoonlijke en medische informatie van cliënten door thuiszorgmedewerk(st)ers niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en transparant overheidshandelen?
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button