Overige

Wat houdt de bio-industrie in en hoe nadelig is het?

Adverentie

‘De bio-industrie’ is een veelgehoorde term, waarmee je waarschijnlijk automatisch al een negatieve associatie hebt. Maar wat is het eigenlijk? En is het nou echt zo nadelig voor het milieu en het dierenwelzijn of niet? We leggen het je uit.

Wat betekent bio-industrie?

Allereerst een korte uitleg over de bio-industrie, of vee-industrie of intensieve veehouderij zoals het tegenwoordig wordt genoemd. Want wat is de bio industrie nou eigenlijk?

Kortgezegd produceert de bio-industrie met zo min mogelijk tijd, geld en moeite zo veel mogelijk kilo’s aan dierlijke producten. Oftewel: vlees, melk of eieren. Dit is een miljardenbusiness, vooral voor Nederland. Niet alleen omdat wij dit veel nuttigen, het is ook nog eens hét exportproduct van ons land.

Goed voor onze economie dus, maar helaas minder voor de dieren zelf én het milieu. Bij bio-industrie ­–– worden dieren namelijk in grote hoeveelheden dicht op elkaar gestald. Hierbij wordt meestal op vrijwel alles bespaard. Niet alleen op ruimte en voer, maar ook op arbeidskrachten. Dit gaat helaas vaak ten koste van het dierenwelzijn. Daarnaast moeten ze vaak ook nog in zo’n kort mogelijke periode zo veel mogelijk groeien en/of produceren.

Bio-industrie in Nederland

Hoewel Nederland een relatief klein land is, staan wij hoog op de kaart wat betreft veedichtheid. Sterker nog, Nederland is momenteel het meest veedichte land ter wereld. De afgelopen 50 jaar worden er jaarlijks zo’n 500 miljoen dieren geslacht. Volgens de website van Partij voor de Dieren kregen de dieren de afgelopen jaren steeds minder ruimte, minder daglicht en groeiden ze onnatuurlijk snel door middel van fokprogramma’s, voer en medicijnen. Zo schrijft de PvdD dat slachtkuikens zelfs zo ontzettend snel groeien dat ze na enkele weken al niet meer hun eigen lichaamsgewicht kunnen dragen, puur voor de snelle vleesproductie. Maar ook dat koeien vier keer zo veel melk produceren als 100 jaar geleden en dat kippen tegenwoordig acht keer zoveel eieren leggen als vroeger. Ook zorgen de overvolle stallen volgens PvdD voor veel stress bij de dieren.

De nadelen van de bio-industrie

Buiten de negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren heeft de bio-industrie ook nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de natuur. De schadelijke stoffen die hier namelijk bij vrijkomen zijn namelijk enorm. Met als gevolg dat Nederland kampt met een groot mestoverschot en een te hoge ammoniakuitstoot. De broeikasgassen die hierbij vrijkomen zijn zelfs nog groter in hoeveelheid dan de gassen die vrijkomen door het verkeer.

Ook bestaat veel veevoer uit soja, waarvoor op grote schaal tropisch regenwoud gekapt moet worden. Daarnaast brengt veehouderij ook nog een vergrote kans op ernstige epidemieën en dierziekten met zich mee. Onder andere de recente Q-koorts uitbraak is hier helaas een ‘goed’ voorbeeld van.

Toon meer

Reclame Regio Noordkop

Bovenstaand bericht is aangeleverd aan Regio Noordkop en voor plaatsing is betaald. Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor aard en inhoud van het bericht. Vragen over bovenstaand of soortgelijke berichten? Mail naar hoofdredactie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button