Politiek

Wethouder Lilian Peters: “Onze kernen zijn eigenlijk te klein voor warmtenetten”

Advertentie:

Anna Paulowna – We ontmoeten elkaar bij het gemeentehuis in Anna Paulowna. Dat lijkt een iets minder creatieve keuze dan dat haar collega’s maakten, die juist prachtige plekken met een verhaal hebben uitgezocht voor het interview, maar schijn bedriegt. De keuze voor ‘de Verbinding’ heeft namelijk een reden. Hier komen eigenlijk alle beleidsvelden van Lilian samen.

Gedurende het gesprek laat wethouder Lilian Peters mij tijdens een wandelrondje de fraaie buitenruimte van de multifunctionele accommodatie zien. Ze legt uit: de buitenruimte rond de multifunctionele accommodatie, die net geopend is, heeft eigenlijk alles wat dit college belangrijk vindt. Zo is er een waterberging, een tiny forest, ecologisch beheer en duurzame inzaaiing van de bermen, veel avontuurlijke speelruimte voor kinderen en een veilig fietspad waarbij de auto te gast is. In het duurzame gebouw hebben functies als school, gezondheidscentrum, apotheek, kantoren en het bestuurscentrum hier allemaal een plek.

Onderweg pakt Lilian, tijdens het praten, vanuit gewoonte direct enkele blikjes en andere vervuiling in het groen op. Dit gooit ze verderop weer keurig gescheiden in de prullenbak. Ook demonstreert ze niet zonder risico hoe je over het water op het avontuurlijke speeleiland komt.

Gedreven mensen
Stijn Vos heeft 1 jaar geleden een startinterview met je gemaakt. We zijn nu een jaar verder. Hoe gaat het en hoe vind je het?
De uitvoerende kant van het openbaar bestuur is nieuw voor me en het is ook leuk werk. Wel heel veel werk (qua tijd), ik had daar vooraf geen beeld bij, maar het hoort natuurlijk bij de baan. Het is wel een baan waar ik energie van krijg. Het is, heel leuk om met de gedreven mensen van onze organisatie te werken.

Ik zou wel graag iets meer tijd voor verdieping hebben. Nu is het toch steeds elk uur weer een ander onderwerp en dan kom je onvoldoende toe aan de verdieping. Het inlezen, erover nadenken en het oriënteren doe ik nu allemaal in het weekend. Eigenlijk merk ik na een maand of twee dat een vakantie van een weekje wel fijn zou zijn om even bij te tanken. Maar dat is lastig, want de afspraken in de regio, met de organisatie en met de provincie gaan gewoon door. Die balans tussen werk en privé, daar heb ik in het begin wel even naar moeten zoeken.

Je zit nu aan de andere kant… had je verwacht dat het zo zou zijn..?
Nee, dat had ik niet verwacht, maar als raadslid krijg je daar ook weinig van mee. Je ziet niet wat er allemaal in de organisatie gebeurt en welke ontwikkelingen er allemaal zijn. Dat vind ik wel jammer. Ik denk dat ik het als raadslid wel fijn had gevonden als ik meer zicht had op wat er allemaal speelt. Dit om beter te snappen waarom een besluit wordt voorgelegd. Wij proberen dat nu door de raad mee te nemen met informatiebijeenkomsten.

Duurzaamheid, ecologisch beheer, milieu waterberging. Het is tegenwoordig niet alleen meer een GroenLinks onderwerp?
Gelukkig niet, iedereen ziet steeds meer dat het echt nodig is.

Energie infrastructuurplannen
Wat is je mooiste dossier?
Als historica vind ik monumentenbeleid en archeologie het mooiste. Dat doe ik echt met passie. Ik heb wel flink moeten inlezen in de energie infrastructuurplannen. Dat is best complex, maar ook mateloos interessant. Dat gaat bijvoorbeeld over waterstof, transformatorstations, 380 Kv leidingen, windparken op zee, zonneparken op het IJsselmeer en hoe de tracés dan moeten gaan lopen.

Wat betekent die hele energiediscussie voor inwoners als de gaskraan op enig moment dicht gaat?
Dat is voor een gemeente als Hollands Kroon best lastig. Onze kernen zijn eigenlijk te klein voor warmtenetten. Dit dossier doe ik samen met Mark (Versteeg). Het zal overwegend gaan over besparen, het zelf opwekken en het vasthouden of opslaan van energie op kleine schaal. Te denken valt aan slimme oplossingen zoals buurtbatterijen. We hebben wel veel wind, veel zon en aardwarmte als duurzame energiebronnen.

En voor inwoners hebben we bijvoorbeeld ook de energiecoaches, het duurzaam bouwloket en de fixbrigade. Dit om de inwoners te helpen om kleine verduurzamingsmaatregelen aan te brengen. Op 8 juli hebben we de ‘dag van de toekomst’ in Wieringerwerf, waar we naast leuke dingen voor het milieu al die maatregelen ook presenteren.

Wat zou je willen veranderen?
Dat iedereen bewust omgaat met zijn omgeving, voor nu en in de toekomst. Dat we ons meer realiseren dat alles wat we nu doen, consequenties heeft voor iedereen om ons heen. Dus zowel qua rentmeesterschap als omgevingsbewustzijn. Een mens leeft tenslotte niet voor zichzelf alleen.

Hoe moet ik het ‘Brede welvaartskader’ zien?
Bij grootschalige ontwikkelingen moet er ook een aantoonbaar voordeel zijn voor de inwoners, het landschap of de leefomgeving. Ingrepen in het landschap moet dus niet alleen economisch aantrekkelijk zijn, maar onze leefbaarheid moet er ook op vooruitgaan. Welvaart is meer dan economische groei, juist de leefbaarheid is van belang.

Mobipunten
Liggen er kansen voor mobiliteit?
Dat hangt van je perspectief af. Wil je snel van Den Helder of Den Oever naar Amsterdam? Of wil je de verbindingen, passend bij de omgeving, tussen de dorpen verbeteren. Ik ben erg gecharmeerd van mobipunten, waar (deel)fietsen, (deel)auto’s en OV samenkomen. Ik ga volgende maand naar Texel om te zien hoe ze dat doen met de Texelhopper. Deelauto’s en fietsen bij het station bijvoorbeeld, maar ook in de kernen. Ik zou heel graag een shuttle -achtig OV willen hebben die ook die mobipunten aandoet. Zodat je binnen een straal van 10 kilometer altijd bij een mobipunt uitkomt. En van daaruit met een deelauto verder kunt. We zullen het voor een groot deel zelf moeten gaan organiseren, want de concessies van het OV en ook het NS-beleid zijn zo dat wij nu eenmaal niet vooraan staan.

Je doet ook dierenwelzijn?
Ja, die beleidsnota komt volgend jaar. We vonden het belangrijk om het in het coalitieakkoord op te nemen. Dat heeft ook te maken met de verschraling van de dierenambulance en de dierenopvang. Nu moeten we helemaal naar Purmerend. De dierenwelzijnsnota gaat niet alleen over huisdieren, het is veel breder dan dat.

Zijn er na één jaar al dossiers waar je je stempel op hebt kunnen zetten qua koers?
Ja, met de strategie klimaat adaptatie en de erfgoedvisie is dat duidelijk het geval. En met het programma duurzaamheid natuurlijk ook.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button