Video

Honderden bezwaren ingediend tegen komst motorcrossbaan: vooral uit Aartswoud

Adverentie

AARTSWOUD – Inmiddels zijn er honderden bezwaren ingediend tegen de komst van de motorcrossbaan aan de Groetweg in Middenmeer. Volgens de gemeente Hollands Kroon zijn er in totaal 202 bezwaren ingediend maar volgens tegenstander Peter Zeilstra klopt dit niet omdat hij er persoonlijk al 188 heeft ingediend.

De mogelijke komst van de motorcrossbaan in Middenmeer kent veel tegenstanders. De besluitvorming over de locatie gaat stapsgewijs, en neemt inmiddels al jaren in beslag. De verwachting is dat in 2023 op het parcours gecrost kan worden, als de plannen worden doorgezet. De gemeente Hollands Kroon heeft de afgelopen weken de gelegenheid geboden om de zogeheten ‘zienswijzen’ in te dienen voor bewoners van de omliggende dorpen.

Lees ook: Aartswouders strijden tegen komst crossbaan

Hier is veel gehoor aan gegeven en honderden zienswijzen zijn ingediend. Over het totaal aantal zijn de meningen echter verdeeld. De gemeente Hoorn bevestigt aan onze mediapartner NH Nieuws een aantal van 202, maar Aartswouder Peter Zeilstra geeft aan zelf al 188 zienswijzen persoonlijk te hebben afgeleverd bij de gemeente Hollands Kroon. “En er komen er uit Winkel ook nog eens een stuk of honderd, dus het worden er absoluut meer.”

Naast vele omwonenden van het motorcrossterrein, heeft de naastgelegen gemeente Opmeer zelf ook een zienswijze ingediend. “Wij vragen om naar alternatieve locaties te kijken en deze te beoordelen. In het Milieueffectrapport moet ook een beoordeling worden opgenomen over de belevingshinder voor inwoners en recreanten in Aartswoud en omgeving, de verkeershinder, de natuur- en stiltegebieden en de effecten van de uitstoot van stikstof en fijnstof.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button