Den HelderPolitiek

Stadspartij steunt VvE Haringvlietweg bij roep om actie project Kreekpark

Den Helder – De Vereniging van Eigenaren (VvE) Haringvlietweg wil van het college van B&W weten op welke termijn het project Kreekpark afgerond wordt en vraagt tevens om een snelle en permanente oplossing voor parkeerproblemen voor bezoekers van de Huisartsenpraktijk Kaaphoofd en Aportheek Zuiderhaaks. Tot slot wijst de VvE op de verkeersonveilige situatie ter plekke door het bevoorraden van de supermarkten door grote vrachtwagens die zich een weg moeten banen door de smalle straatjes rondom het winkelcentrum. De Stadspartij geeft te kennen de situatie in Nieuw Den helder nauwlettend te volgen. “Als Stadspartij Den Helder hebben wij in 2016 schriftelijke vragen gesteld (over het gestorte afval, asbest gerelateerd, in de Eemstraat, red.) en zijn wij zeer geïnteresseerd in de beantwoording van deze vragen”, zo laat de partij op haar Facebookpagina weten.

De Vereniging van Eigenaren Haringvlietweg, bestaande uit 28 appartementen, een huisartsenpraktijk en een apotheek, spreekt haar bezorgdheid uit over de invulling en de prioriteiten voor het project Kreekplan, of liever gezegd het ontbreken van verdere actie daartoe. “Eerdere vragen die door de bewoners afzonderlijk zijn gesteld aan de gemeente Den Helder en aan de Woningstichting hebben geen duidelijke antwoorden opgeleverd”, aldus Bert Deckers, de voorzitter van de VvE. De bewoners hebben hun ongenoegen geuit over de hoek Eemstraat / Marsdiepstraat, die al vele jaren wordt gebruikt als dumpplaats van puin en opslag. “Losse stenen vliegen regelmatig door de lucht, tegels worden meegenomen en het is een plek om te urineren. De huidige situatie veroorzaakt veel overlast en draagt zeker niet bij aan een veilige en prettige woonomgeving. Ook in het watergebied worden spullen gegooid die daar niet thuishoren.”

Roep om antwoorden
Voor de bewoners, maar ook voor bezoekers aan de huisartsenpraktijk Kaaphoofd en apotheek Zuiderhaaks is dringend behoefte aan parkeerruimte rondom het gebouw. “De nieuw aangelegde parkeerlocatie aan de Scheldestraat is al geruime tijd gereed maar nog steeds niet opengesteld”, meldt Deckers aan B&W, die met nadruk ook de verkeersveiligheid onder de aandacht wil brengen. “De grote opleggers voor de bevoorrading van het winkelgebied Marsdiep weten zich dagelijks met veel moeite een weg te vinden door de smalle Scheldestraat, langs geparkeerde auto’s en de krappe bochten via de Marsdiepstraat naar de bevoorradingstunnel van Albert Heijn en DekaMarkt. Ook de Eemstraat is een smalle weg met veel geparkeerde auto’s.”

De VvE hoopt antwoorden te krijgen op de vragen wanneer het project Kreekpark wordt afgerond, wanneer het watergebied wordt doorgetrokken, wat de verdere ontwikkelingen in het gebied zijn en hoe gezorgd gaat worden voor voldoende parkeergelegenheid. Tot slot is er de roep voor een veilige en leefbare oplossing met betrekking tot de verkeerssituatie in het gebied. “Wij waarderen de ontwikkelingen en realisatie van de stedelijke vernieuwingen in Den Helder, maar het kan niet zo zijn dat andere projecten waaronder Het Kreekpark stil komen te liggen en de betreffende grondpercelen verpauperen. Er moet niet alleen gekeken worden naar het bouwen van huizen en Het Kasteel in de wijk Nieuw Den Helder, maar er dient ook gezorgd te worden voor een goede veilige woonomgeving”, zo besluit Deckers namens de VvE Haringvlietweg.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button