Den HelderPolitiek

Huisvestingsplan onderwijs door naar de raad

Den Helder – Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van dinsdagavond stond onder andere het huisvestingsplan voor het onderwijs op de agenda. De commissieleden stelden een aantal vragen aan de wethouder, onder andere over leegstand, Villa Kakelbont en de doorlopende leerlijn.

In het integraal huisvestingsplan staan de beoogde ontwikkelingen binnen de gemeente Den Helder op het gebied van huisvesting voor scholen voor de periode 2021-2025, maar ook daarna. De gemeente vervult een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van voldoende- en passende huisvesting. Hierin werken zij nauw samen met de onderwijsinstellingen. Steeds centraler staan de doorlopende leerlijnen op het gebied van cultuur, techniek en natuur. Daarom wordt ook de ontwikkeling van integrale kind centra (IKC’s) de komende periode belangrijk gevonden. Daarnaast wordt er vooruitgekeken op een beleid van centralisering waarbij bijvoorbeeld de Tuindorp, Dr. Jac. P. Thijsse, Eben Haëzer en de Drietand samengevoegd worden tussen nu en 2040. Ook buiten de Visbuurt moeten scholen fuseren en omvormen tot een ‘brede’ school of IKC.

De commissieleden waren in algemene zin te spreken over het huisvestingsplan, maar hadden ook een aantal vragen. Zo kwamen er naar aanleiding van recente berichtgeving een aantal vragen over de ventilatie op de Helderse scholen. Landelijk onderzoek wijst namelijk uit dat dit veelal niet in orde is. Wethouder Pieter Kos kon hier weinig verheldering over bieden, omdat dit volgens hem een verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen zelf. Wel ziet hij deze in de toekomst verschuiven naar de gemeente. Er wordt momenteel namelijk ook landelijk gewerkt aan nieuwe regelgeving die de rolverdeling opnieuw zal indelen.

Een ander onderwerp van gesprek was Villa Kakelbont, waarvan de toekomstige vormgeving en huisvesting nog onzeker is. In het huisvestingsplan valt te lezen dat de gemeente de school voor kinderen die net in Nederland zijn het liefst op het COA terrein houdt, maar de portefeuillehouder gaf aan dat dit wellicht niet mogelijk zal zijn. Gezien de slechte staat van de locatie aan de Nieuweweg wil de gemeente van het COA eisen dat zij investeringen doen voordat zij hen een nieuwe gebruiksvergunning zullen verlenen. Villa Kakelbont zal dan moeten verhuizen, maar zal wel gewoon blijven bestaan verzekerde Kos.

De zorg een aantal commissieleden was de bezettingsgraad van de verschillende scholen binnen de gemeente. Deze is wisselend, maar over het algemeen is er een overschot aan ruimte. Als dit het geval is wil de gemeente dat onderwijsinstellingen onderling deze ruimtes uitwisselen waar mogelijk. Medegebruik moet gestimuleerd worden. Hoewel er op papier leegstand is hoeft dit volgens de wethouder ook niet altijd in de praktijk zo te zijn. De capaciteit van een school is niets meer dan een berekening van het vloeroppervlakte. Ook is Den Helder langzaam weer aan het groeien, maar deze ontwikkelingen zijn nog te pril om mee te kunnen nemen in het huisvestingsbeleid.

Na de toelichtingen door de wethouder is het plan als hamerstuk doorgezet naar de raadsvergadering. Daar mogen de raadsleden het definitief vaststellen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button