Den Helder

AZC Den Helder open tot 2022

Den Helder – Het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg blijft langer open. De gemeente werkt mee aan een verzoek van het COA om het centrum in elk geval tot 1 januari 2022 open te houden.

Op 22 juni 2020 heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de gemeente Den Helder formeel verzocht de openstelling van de locatie Nieuweweg 3 te verlengen tot 1 januari 2022. In 2018 is het besluit genomen het COA opnieuw tijdelijk in gebruik te nemen. Uitgegaan werd destijds van een tijdelijke ingebruiksname tot en met 31 december 2019. Dit is tijdens het bestuurlijk overleg met COA op 11 september 2019 met de duur van een jaar, tot 1 januari 2021 verlengd.

Bij het verzoek om de locatie Nieuweweg langer in gebruik te nemen heeft het COA de gemeente verzocht mee te denken over een langdurig toekomstperspectief voor deze locatie. Het COA kampt nog steeds met een tekort aan opvanglocaties. Om die reden is de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld. Deze Uitvoeringsagenda kent drie verschillende opvangsoorten. Graag zou het COA de locatie Nieuweweg toekomstbestendig maken, passend bij de visie van Den Helder en de samenwerking voor langere tijd aangaan conform de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen.

De gemeente wil verder meewerken aan het opstellen van het langdurig toekomstplan voor de locatie Nieuweweg, zodat hier uiterlijk 1 maart 2021 een besluit op genomen kan worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button