Cultuur/NatuurNoord-Holland

Waddenfonds verhoogt subsidiepot met 2 miljoen euro

Adverentie

Noord-Holland Noord – Het Waddenfonds stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’22 (STUW ’22). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van 10 miljoen naar 12 miljoen euro. Ook is de periode verlengd waarin subsidies kunnen worden aangevraagd.

De sluitingsdatum is niet langer 15 december van dit jaar, maar 27 januari komend jaar. De verlenging geldt ook voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI), die specifiek bedoeld is voor kleinschalige en vernieuwende projecten. Een bijdrage uit STUW’22 is mogelijk als een project valt binnen acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds, die variëren van natuur en ecologie tot duurzaam toerisme, duurzame landbouw en visserij en duurzame energie.

Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal 1 miljoen euro worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van 12 miljoen euro is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag. Voor de BLI-regeling komen projecten in aanmerking die kleinschalig zijn en de lokale economie en sociale cohesie op het platteland stimuleren. Per project kan maximaal €50.000,- worden aangevraagd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button