Hollands KroonPolitiek

Wanneer mogen inwoners meepraten? De raad wordt het er niet over eens

Advertentie:

Hollands Kroon – De behandeling van de nieuwe participatieverordening van de gemeente Hollands Kroon zorgde donderdagavond tijdens de raadsvergadering tot een keiharde splitsing tussen coalitie en oppositie. VVD, CDA en LADA & Anders zijn tegen de nieuwe verordening omdat deze onduidelijk is en participatie op sommige punten uitsluit. De coalitie wil onder de inwoners geen valse verwachtingen scheppen.

CDA’er Patty Laan heeft de nieuwe participatieverordening aan mensen binnen haar netwerk voorgelegd. Uit het stuk moet duidelijk worden wat je als initiatiefnemer, bijvoorbeeld als je een huis wil bouwen, aan participatie hoort te doen. “Men snapt er niks van”, zegt Laan. “Bovendien zetten we het project op deze manier bovenaan en niet de inwoners. Participatie gaat over de belangen van betrokkenen.” Volgens Laan kun je op verschillende manieren betrokken zijn. Soms is het belang groter dan anders: “Neem als uitgangspunt dat participatie altijd mogelijk is, ook wanneer er beleidsmatig weinig invloed mogelijk is.”

Met de nieuwe verordening van de gemeente is participatie niet altijd mogelijk. Sterker nog, er is een lijst met expliciete gevallen waarbij geen participatie kan plaatsvinden. Een aantal daarvan zijn opmerkelijk te noemen. Zo staat er dat participatie van inwoners niet kan “als de uitvoering van een beleidsvoornemen spoed heeft”, of wanneer “het belang van participatie niet opweegt tegen het belang van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving”. Duidelijk is dat regels als deze ruimte laten voor interpretatie. Volgens Rick Boersen van de VVD is de verordening niet goed genoeg. Dat in het raadsvoorstel staat dat de tijd moet uitwijzen welk effect de nieuwe regels in de praktijk hebben geeft hem aan dat het stuk “op hoop van zege” en overhaast wordt vastgesteld.

Verwachtingen scheppen
Henk van Gameren van LADA & Anders heeft er ook moeite mee: “Hiermee geven wij niet meer verantwoordelijkheid aan de inwoners. Het college krijgt te veel mogelijkheden om participatie uit te sluiten wanneer zij dat nodig achten. Echte participatiemiddelen als een raadgevend referendum worden niet genoemd.” Van Gameren hekelde ook de regel in de verordening die zegt dat participatie niet mogelijk is wanneer het gaat om regelgeving door een hogere overheid waar de gemeente weinig invloed op heeft. Juist dan is het goed om inwoners te betrekken vindt hij. Ook over de begroting mag geen participatie plaatsvinden. Van Gameren begrijpt dit niet. Een burgerbegroting kan juist een mooi middel zijn.

Lars Ruiter van coalitiepartij OHK hoorde de bezwaren vanuit de oppositie aan en daagde ze vervolgens uit om dan ook met amendementen te komen op het stuk. GroenLinks deed dat ook en zo komt er nu een jaarlijkse evaluatie van de verordening. VVD’er Boersen zei dat het document daarvoor te veel gebreken kent. Volgens Ruiter is de verordening juist ook bedoeld om de kaders van participatie aan te geven. Dat is bijvoorbeeld bij de datacenters helemaal verkeerd gegaan: “Inwoners die mochten meepraten kregen het idee dat ze de plannen nog konden tegenhouden terwijl dat niet het geval was. Daarmee schep je verwachtingen die je niet kan waarmaken.”

Bindende inspraak?
Dat gezegd hebbende moet toch geconcludeerd worden dat aan het verwachtingsmanagement in de participatieverordening weinig aandacht wordt besteed. Er staat veel in over wanneer en hoe participatie moet plaatsvinden, maar eigenlijk niets over wat nu precies wordt gedaan met de inbreng. “Wie is wanneer verantwoordelijk?” Dat vroeg Boersen zich af. Ruiter gaf aan dat de raad soms moet luisteren naar de inwoners, ook wanneer de visie van de raad mogelijk afwijkt. Een voorstel voor een bindend referendum ontbreekt echter. Pvda en SHK zien de verordening als een goed startdocument. Wellicht dat de raad in de toekomst wel de inspraakmogelijkheden van de inwoners uitbreidt. Voor nu werd het stuk aangenomen met vóór stemmen door de hele coalitie. De hele oppositie was tegen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button