Den HelderPolitiek

Schriftelijke vragen GroenLinks over voordeurdelingskorting

Den Helder – Het televisieprogramma “Kassa” had op zaterdag 23 januari  het onderwerp “voordeurdelingskorting in de participatiewet”. Hierin werden de signalen besproken die aangaven dat een groot aantal van de mensen op wie deze korting in praktijk wordt gebracht, in de financiële problemen komt.

Bijvoorbeeld alleenstaande ouders met volwassen kinderen die weinig tot geen inkomen hebben, worden gekort op hun bijstandsuitkering. Hierdoor komen de mensen in de financiële problemen en worden ze bijna gedwongen hun kinderen op straat te zetten. Ook mensen die genegen zijn dakloze familie of vrienden in huis te nemen, zien hier vanaf in verband met de korting.

De voormalige ombudsman, de heer Brenninkmeier, gaf aan dat de gemeenten deze korting mogen toepassen, maar dit niet moeten. Er is al een aantal gemeenten dat afzien van deze korting.

Daarom heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Den Helder gesteld:

  1. Past de gemeente Den Helder de “voordeurdelingskorting” toe? Zo ja, kan het college aangeven om hoeveel mensen dit gaat? Heeft het college ook signalen ontvangen dat mensen hierdoor in de problemen komen?
  2. Is het college het met GroenLinks eens dat deze korting tot psychische en financiële problemen kan leiden?
  3. Is het college het met GroenLinks eens dat Den Helder van deze korting af zou moeten zien? Zo nee, waarom niet?
Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button