Cultuur/NatuurHollands Kroon

Zijdewind in verzet tegen komst zendmast (video)

Zijdewind – Dorpsbewoners van Zijdewind hebben grote bezwaren tegen de komst van een 40 meter hoge 5G zendmast vlak bij de rand van het dorp en sturen een brief naar de wethouder. De constructie, die het bedrijf Novec aan de Priggeweg wil neerzetten, zou veel te dicht bij de huizen langs de Havenstraat komen te staan. Daarmee wordt het landschap rond Zijdewind en ’t Veld zwaar aangetast. Veel bewoners geven aan niet geïnformeerd te zijn en er bestaat ook de angst dat er zelfs twee zendmasten zullen komen.

5G vraagt nieuwe mast
De eerste mast waar concreet plannen voor zijn is van KPN en en T-Mobile. Hun zendapparatuur hangt nu in de hoogspanningsmasten langs het dorp. Echter, met de komst van 5G zijn deze masten onvoldoende. Dit vraagt een zwaardere constructie en dus moet er een nieuwe komen, van maar liefst 40 meter hoog. De tweede mast waarover de buurtbewoners zich zorgen maken is nog niet echt in beeld. Een windmolen die verderop staat gaat verdwijnen en daar hangt een zender van Vodafone in. Deze zal ergens anders herplaatst moeten worden. Na vruchteloze gesprekken met Novec kloppen de buurtbewoners nu aan bij de gemeente, ze willen graag samen tot een minnelijke oplossing komen.

Een impressie van de zendmast naast Zijdewind (Aangeleverd door buurtbewoners).

Brief niet ontvangen
Tom van Kranendonk, één van de initiatiefnemers van de brief aan de wethouder, vertelt dat de gemeente eigenlijk meteen zei dat de bewoners wel wat laat aan de bel trekken. Ze hebben van Novec in oktober een brief ontvangen, met het verzoek om binnen drie weken te reageren. Volgens Van Kranendonk heeft echter lang niet iedereen de brief ontvangen. “Er zou een brief zijn gestuurd naar iedereen in een straal van 230 meter rondom de mast. Veel mensen geven alleen aan dat ze deze niet hebben ontvangen. Toen we beseften hoe dichtbij de mast zou komen zijn we samengekomen met een aantal buurtbewoners om toch onze bezwaren kenbaar te maken.” Van Kranendonk had de brief zelf wel ontvangen, maar zich niet direct beseft waar deze betrekking op had.

Ondanks het ’te laat’ reageren zou de gemeente toch de zorgen van de omwonenden moeten aanhoren vindt Van Kranendonk. Nu lijkt het erop alsof Novec namens de telecombedrijven de regie voert over het ruimtelijk beleid en de burgerparticipatie. Dat zou de gemeente zelf moeten doen. Daarnaast is het maar de vraag of eerder reageren had geleid tot een alternatieve oplossing. De gesprekken die zijn gevoerd met Novec hebben namelijk geen resultaat geboden. Het bedrijf gaf aan een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt en dat dit de beste plek is. De schuur waarnaast de mast geplaatst wordt zou ook enige beschutting bieden, deze is echter 37 meter lager dan de zendmast. De bewoners hopen dat de gemeente gehoor geeft aan hun oproep en dat er in overleg met de wethouder gekeken kan worden naar een alternatief, bijvoorbeeld een aantal kleinere masten of een andere locatie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button