Hollands KroonPolitiek

Debat over Kustvisie verzandt in onenigheid over urgentie en implicaties

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond ingestemd met de Kustvisie IJsselmeerkust, maar daarbij wel afstand genomen van grote delen van de inhoud. Het debat werd tijdens de raadsvergadering gedomineerd door een discussie over de waarde van het document en de implicaties die het heeft voor toekomstige ontwikkelingen. Omdat de landelijke overheid inmiddels meer regie neemt over de ontwikkelingen in het IJsselmeer is de inhoud dan ook op losse schroeven komen te staan.

In de Kustvisie staat beschreven hoe de gemeente Hollands Kroon wil omgaan met de kuststrook langs het IJsselmeer. Het gaat om een eenduidige visie die is afgestemd met de gemeenten Enkhuizen en Medemblik. In die gemeenten is het stuk al een jaar geleden aangenomen. In Hollands Kroon werd de visie afgewezen, om nu weer ongewijzigd aan de raad te worden voorgelegd. Het enige verschil met een jaar eerder is dat een lijst met mogelijke projecten in het kustgebied slechts voor kennisgeving wordt aangenomen. De reden: De plannen zijn inmiddels al achterhaald of overgenomen door hogere overheden. Waaronder ook het ‘Buitendijks plan’.

Via een aangenomen amendement heeft de raad expliciet afstand genomen van enig waardeoordeel over dit ‘Buitendijks plan’. Volgens een meerderheid van de raadsleden is onvoldoende inzichtelijk welke effecten de beoogde drijvende zonneatollen met zich meebrengen. Er is angst voor verzilting van het achterland en negatieve effecten voor de watersport en de visserij. Het Rijk heeft inmiddels gezegd dat zij het plan verder onderzoeken. Verdere inhoudelijke behandeling door de raad van Hollands Kroon is dan ook weinig zinvol en behalve de notie dat een groot deel van de partijen toch grote twijfels leek te hebben bij de beoogde ontwikkelingen valt er weinig te zeggen.

Gemeente zit niet meer aan tafel
Volgens wethouder Lilian Peters zit Hollands Kroon ook niet meer om tafel als het gaat om dit project. Dat is opmerkelijk, aangezien het zich bijna volledig voor de kust van de gemeente afspeelt. Dat het Rijk besluit over een plan betekent natuurlijk niet meteen dat een gemeente niet mag meepraten. In dit geval klaarblijkelijk wel. De regie over het IJsselmeer is sinds het opstellen van de kustvisie overgenomen door de landelijke overheid. Alle ontwikkelingen zijn voor nu een halt toegeroepen, zeg wethouder Robert Leever.

Het resultaat is een gemeentelijke kustvisie met een twijfelachtige toegevoegde waarde. Hij is immers opgesteld door een overheid die geen zeggenschap heeft over de plannen die erin staan. Het debat tijdens de raadsvergadering donderdagavond was daarom ook verwarrend en abstract. Behalve de inhoud stond vooral de waarde, het effect en de urgentie ter discussie. Het CDA, de VVD, en sommige leden van OHK leken zich zorgen te maken over de beweegruimte die resteert binnen de onderdelen van het plan waar de gemeente nog wel iets over te zeggen heeft wanneer de visie wel zou worden aangenomen. Volgens OHK fractievoorzitter Alexander Bügel moet het stuk meer gezien worden als een document vol bouwstenen, die vervolgens wel of niet gebruikt kunnen worden.

CDA’er Jan-Willem van der Klugt was daar nog niet zo zeker van. Volgens hem bepalen beleidsvisies in Hollands Kroon bijvoorbeeld of principeverzoeken in behandeling worden genomen. Hij hekelde het rommelige proces rondom de kustvisie en stelde voor het stuk slechts voor kennisgeving aan te nemen. VVD raadslid Mirko Hruska sloot zich voor een groot deel aan bij zijn CDA collega: Het is volgens hem onduidelijk hoe het vaststellen van de kustvisie zorgt voor toekomstige beperkingen in de agrarische sector of op het gebied van recreatie. De PvdA, D66 en GroenLinks namen als enige een duidelijk standpunt in over de inhoud van het stuk: Zij steunen de plannen die in de agenda staan, al had laatstgenoemde partij wel moeite met het idee voor een groot vakantiepark in het gebied.

Niet bindend
Criticasters CDA en VVD stemden uiteindelijk in met de kustvisie en maakten daarbij beide de opmerking dat zij dit konden doen omdat wethouder Leever heeft aangegeven dat er nog steeds ruimte is om af te wijken van de plannen in het document. Hruska gaf daarbij aan dat de VVD ook instemt omdat het afwijzen van de visie, of deze slechts voor kennisgeving aannemen zoals het CDA had voorgesteld, zou betekenen dat de gemeente helemaal niet meer op één lijn zit met de provincie, de gemeente Medemblik en de gemeente Enkhuizen. Een steunverklaring voor de inhoud van het stuk kwam er niet.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button