Den HelderPolitiek

In Den Oever is geen ruimte voor een toekomstvisie zonder visserij

Advertentie:

Den Oever – In het Vikingschip presenteerden de onderzoekers van Wing woensdagavond hun visie voor de haven van Den Oever. In een tijd waarin de visserij gebukt gaat onder diverse bedreigingen tegen haar bestaan, durven zij, maar ook het college van de gemeente Hollands Kroon, vast te houden aan een toekomst voor de sector. De vissers zijn veerkrachtig en innovatief, zo claimen de betrokkenen, dus over een Den Oever zonder visserij wordt simpelweg niet nagedacht.

“Als we dat in ons rapport hadden opgeschreven hadden we hier nog een stuk meer kritiek gekregen denk ik.” Ronald Lanters van Wing weet goed met wie hij woensdagavond in een zaal zit. Buiten de bekende politieke gezichten, de burgemeester, raadsleden en wethouders, zijn er vooral mensen aanwezig die werken in de haven van Den Oever. Vissers, maar ook schepenbouwers en andere ondernemers. Voor hen gaat de toekomstvisie die het bedrijf Wing heeft opgesteld om hun levensonderhoud. Verrassend is het dus niet dat er soms best fel gereageerd wordt op de bevindingen van Lanters en zijn collega’s.

Zo zijn er meerdere partijen die zich overgeslagen voelen. Zij zijn niet benaderd om mee te praten over het rapport, terwijl ze wel al heel lang in de haven te vinden zijn. Ze nemen geen blad voor de mond spreken het onderzoeksbureau aan op de, in hun ogen, tekortkomingen binnen het dossier. Lanters benadrukt dat het adviesrapport vooral gebaseerd is op gesprekken met betrokkenen en een literatuurstudie naar andere havens. De avond in het Vikingschip is ook bedoeld om informatie op te halen. Zo kan iedereen toch nog zijn zegje doen.

De drager van Den Oever
In het rapport van Wing staat één ding voorop: De visserij is de drager van alle bedrijvigheid in het kustdorp en dat moet zo blijven. Er is ook toerisme, maar dat is bijna volledig gestoeld op de visserijsector. Binnen die kaders hebben de onderzoekers gezocht naar verbeterpunten. Op korte termijn gaat dat om dingen als de openbare ruimte: Het aanleggen van bankjes en extra groen. Een betere toegankelijkheid van openbare toiletten en nieuwe bebording. Voor de wat langere termijn is de verbinding met het achterland belangrijk. Ook is het advies een havendirecteur aan te stellen en een duidelijke strategie op te stellen.

Zo zijn er tal van ideeën om de havenplaats toegankelijker en mooier te maken, maar het moet gezegd worden: Voor die grote drager, de visserij, kan ook bureau Wing maar weinig zekerheden bieden. Duidelijk is wel dat de haven op dit moment al een schip van bijleggen is en dat de visserij het steeds moeilijker krijgt door stijgende brandstofprijzen en strengere wet- en regelgeving. Nog geen week geleden liet het college van de gemeente Hollands Kroon weten zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van de garnalenvissers. De visafslag in Den Helder is inmiddels al dicht.

Wethouder Robert Leever wil de sector ook nog niet loslaten. Zelfs als er door de gemeente blijvend moet worden geïnvesteerd in de haven betekent dit niet dat deze verlieslijdend is. Die optelsom is nog niet zo makkelijk: Zo zorgt de visserij indirect voor enorm veel werkgelegenheid in het dorp en het omliggende gebied. Het doel van het onderzoek door Wing, waarvoor de opdracht overigens nog uit het vorige college dateert, was om te kijken hoe al het economisch potentieel benut kan worden. Ondertussen is het stuk voor een deel wellicht ingehaald door de dreigende realiteit van saneringen en faillissementen.

De visserij is veerkrachtig, maar de toekomst onzeker
Lanters vindt die conclusie veel te somber voor hetgeen hij heeft aangetroffen in Den Oever: De mensen blijken volgens hem veerkrachtig. Ze passen zich wel aan als er wederom nieuwe, strengere regels komen. Daarnaast heeft hij ook gewoon gezien dat er nog steeds nieuwe bedrijven opstaan die binnen de visserij actief worden. Het klopt dat er net nu de vloot zich had aangepast op stikstofmaatregelen er opeens natuurorganisaties opstaan met ecologische bezwaren, maar de wetenschap zegt dat er wel degelijk nog ruimte is voor de visserij, benadrukt ook wethouder Leever. Een alternatief scenario lijkt ook voor hem ondenkbaar.

Leever klinkt daadkrachtig wanneer hij het heeft over het bieden van toekomstperspectief voor de vissers in Den Oever. Dat perspectief ontbreekt echter wel in het stuk waar de avond in het Vikingschip voor is georganiseerd. Wat kan de gemeente eigenlijk doen, aangezien de strijd zich meer lijkt te bevinden op het landelijke en Europese niveau? Zo vraagt iemand uit het publiek. Volgens Leever moet het wel de gemeente zijn die opkomt voor de lokale belangen en deze, eventueel samen met de provincie, onder de aandacht brengt bij het verantwoordelijk orgaan. Anders wordt ook de garnalenvloot uit Den Oever een omgeslagen bladzijde.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button