Hollands Kroon

Is de kaasmakerij in Lutjewinkel uit zijn jasje gegroeid? “Veel verkeer voor zo’n klein dorp”

Lutjewinkel – Een recente uitbreiding van de milieuvergunning voor de kaasmakerij van FrieslandCampina aan de Mientweg in Lutjewinkel heeft bij sommige omwonenden gezorgd voor onrust. De oude discussie over de verkeersafwikkeling speelt weer op: Volgens Bruno Cassanelli, buurman van de kaasmakerij, zou er een nieuwe route moeten komen tussen het bedrijf en de Hartweg. Zo wordt het verkeer om het dorp heengeleid. De vraag rijst of de productielocatie van de zuivelcoöperatie na ruim honderd jaar niet te groot is geworden voor het dorp.

Bruno Cassanelli uit Lutjewinkel schoof op donderdag 19 januari aan in het raadscafé van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Daar vertelde hij dat de discussie over de verkeersafwikkeling van de kaasmakerij al ten minste sinds 2006 speelt. Nadat in 2004 de volledige fabriek afbrandde werd deze weer herbouwd, maar groter dan voor de brand. Daarna is de faciliteit meerdere keren uitgebreid. Medio vorig jaar vroeg de zuivelgigant nog een vergunning aan voor de bouw van een nieuwe rauwe melk ontvangst. Een kijkje door alle aanvragen op het adres Mientweg 20 laat zien dat FrieslandCampina zeker niet stilzit.

Volgens Cassanelli is de grens wat betreft groei inmiddels wel bereikt. Hij en een aantal van zijn dorpsgenoten willen graag trots zijn op de kaasfabriek, maar hun leefgenot wordt inmiddels zo aangetast dat dit lastig gaat. Hij spreekt over 100 vrachtwagens per dag die vlak langs zijn huis rijden, met alle overlast en schade van dien. Dat is niet nieuw, de fabriek staat er al meer dan honderd jaar, maar volgens de buurman wordt het wel steeds erger. Ook in de provinciale politiek heeft de discussie over de locatie in 2014 al gespeeld, onder andere via de SP en de Ouderenpartij van voormalig Statenlid Jeff Leever, nu actief als raadslid in Hollands Kroon. Zij waren van mening dat de provincie de verkeerssituatie op orde moet brengen.

Chauffeurs moeten omrijden
Het college van Gedeputeerde Staten liet toen weten dat dit toch echt aan de gemeente is, maar dat zij bereid is om Hollands Kroon te helpen bij het komen tot een oplossing. Het idee was toen om vrachtwagens te dwingen om een andere route te nemen, waarmee ze om het dorp heen worden geleid. Op de locatie zijn op dit moment wegversmallingen aanwezig, maar het is niet verboden of onmogelijk om met vrachtverkeer door het dorp te rijden. Toch zou het slechts incidenteel moeten voorkomen dat een chauffeur de route dwars door Lutjewinkel kiest, zo legt Jan-Willem ter Avest namens FrieslandCampina uit.

“Alle chauffeurs krijgen de instructie om niet door het dorp heen te rijden. Het zou kunnen dat er zo nu en dan wel een vrachtwagen door Lutjewinkel rijdt omdat die persoon niet op de hoogte is van die regel, maar dan vragen we altijd of ze in het vervolg willen omrijden.” Waar Cassanelli de raadsleden tijdens het raadscafé vertelde dat er zo’n honderd vrachtwagens per dag op en af rijden zijn het er volgens Ter Avest gemiddeld zestig. Daarvan rijdt de overgrote meerderheid dus ook nog eens niet door het dorp. Wel is Campina op de hoogte van klachten door omwonenden: Er heeft vorige week nog een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners van het dorp en de locatiedirecteur.

Gesprekken lopen
Volgens Ter Avest klopt het dat FrieslandCampina mogelijkheden ziet om uit te breiden op de locatie in Lutjewinkel. In de toekomst zou er dus meer verkeer kunnen komen. Tegelijkertijd staat het bedrijf ook open voor de aanleg van een alternatieve route. “Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, want daar gaat de provincie en de gemeente over. Wij zijn dan ook met hun in gesprek. We staan altijd open voor oplossingen die bijdragen aan een veiligere aanrijroute.” Cassanelli stelde de gemeenteraad voor te kijken naar een nieuwe weg die achter de fabriek langs direct aansluit op de Hartweg. Dat is geen nieuw idee, maar tot op heden heeft het door ruimtelijke en financiële bezwaren nooit voeten in de aarde weten te krijgen.

De gemeenteraad leek bij het raadscafé welwillend om in ieder geval met de omwonenden mee te denken. CDA’er Jan Dijkshoorn, zelf melkveehouder, zei bijvoorbeeld dat hij heel goed begrijpt dat de situatie zoals die is problemen kan veroorzaken. Echter, de fabriek staat er al meer dan honderd jaar en daar zal ook geen verandering in gaan komen. “Als je nu een kaasmakerij van die omvang zou maken zou je hem bijvoorbeeld op Agriport zetten, ergens met ruimte. Het is veel verkeer voor zo’n klein dorp.” Toch zijn de mensen uit Lutjewinkel ook verknocht aan de fabriek van Campina. Zo komt er naar verwachting nog lang geen einde aan het bijzondere huwelijk tussen een heel klein dorpje en een hele grote kaasmakerij.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button