Den Helder

75 jaar Helderse Volksuniversiteit

Den Helder – In verband met het 75-jarig bestaan van de Helderse Volksuniversiteit (HVU) worden drie ‘volkscolleges’ georganiseerd. Volkscolleges werden ooit bedacht met het idee dat ze praktische kennis en inzicht verschaffen in een zich ontwikkelende democratische samenleving.

De HVU streeft ernaar om kennis, inzichten en vaardigheden van volwassenen op een laagdrempelige manier te vergroten en mensen met  elkaar in contact te brengen. Dit ter stimulering van persoonlijke groei en participatie in de maatschappij.

De Helderse Volksuniversiteit wordt gerund door een klein team van vrijwilligers. Hierdoor kan men slagvaardig én betaalbaar cursussen en workshops organiseren.

Activiteit Toelichting
Volkscollege van gastdocent Jan (J.A.) de Boer MSc, burgemeester Den Helder.

Wie bestuurt de gemeente Den Helder? Over de rol en positie van de gemeenteraad, ideeën over democratie, de rol van inwoners.

Datum: zaterdag 5 maart 2022 van 14:00 – 15:00 uur.

In dit volkscollege gaat de burgemeester in op het openbaar bestuur met name de gemeente. Hoe wordt een gemeente bestuurd en wie gaat waar over? De gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en de burgemeester komen aan bod.

Ook wordt ingegaan volgens welke uitgangspunten het bestuur is georganiseerd; collegiaal bestuur, politieke integriteit en weerbaarheid zijn thema’s die de revue passeren.

Bovendien wordt stilgestaan bij wat deftig heet: trias politica oftewel de scheiding van machten in:

De wetgevende macht die wetten maakt, de uitvoerende macht die de overheidstaken uitvoert, de rechterlijke macht die de rechtspraak doet.

 

Volkscollege van diverse gastdocenten over:

Vrouwenkiesrecht

In samenwerking met de  Historische Vereniging Den Helder

Datum: zaterdag 19 maart 2022 van 14:00 – 15:00 uur.

Een speciaal volkscollege voor de HVU onder de titel:  vrouwenkiesrecht. Door Afra Carsjens, Marijke Feenstra en Ko Minneboo wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen rondom het vrouwenkiesrecht, emancipatie en feminisme, zowel binnen als buiten Den Helder, komen voor het voetlicht.

Maar ook: wie zijn waarom in die geschiedenis belangrijk geweest. Dit volkscollege wordt door Ger Lemson ondersteund met beeld en geluid.

 

Volkscollege van gastdocent Anita Ruder:

De bibliotheek als huiskamer van de stad!

Datum: zaterdag 2 april 2022 van 14:00 – 15:00 uur.

De bibliotheek heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gaat allang niet meer alleen om boeken. Het is een plek waar mensen met diverse achtergronden samenkomen om zich te ontspannen, anderen te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Het belang van bibliotheken is tijdens de coronacrisis sterk naar voren gekomen. Het is een essentiële dienstverlening, waar iedereen welkom is: de huiskamer van de stad!

Waar: De volkscolleges vinden plaats in Bibliotheek Den Helder School 7, Keizersgracht 94, Den Helder
Wanneer: Deze volkscolleges zijn telkens op een zaterdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur.
De HVU biedt dit volkscollege gratis aan. Wel van tevoren aanmelden.
Aanmelden via: www.kopgroepbibliotheken.nl ga naar tab: Activiteiten

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik was tot en met oktober 2022 werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business.

Wellicht ook interessant

Back to top button