Den HelderPolitiek

Omvaarroute op verzoek van D66 nader belicht

Den Helder – D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de totstandkoming van het plan voor de omvaarroute. Door renovatiewerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, die voor 1 april 2023 wordt gerenoveerd, is voor het scheepvaartverkeer een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis mogelijk. B&W laat weten dat het projectteam van provincie Noord-Holland gesproken heeft met bedrijven en dat op basis van een samenwerkingsovereenkomst het project verder zal worden uitgewerkt. Wanneer het voorstel wordt behandeld in de commissie en de gemeenteraad is nog niet bekend.

De gemeente geeft aan dat in totaal een drietal stakeholdersbijeenkomsten zijn geweest waarvan de laatste begin december 2019 is gehouden. Daarnaast is overleg geweest met direct betrokken bedrijven in het projectgebied over specifieke knelpunten, waaronder Damen Shipyards.

D66 toonde interesse in de ondernomen acties om afstemming te bereiken met de havenbedrijven. “Het projectteam van provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder gaat nu op basis van de samenwerkingsovereenkomst het project verder uitwerken. Hierin zullen zij contact houden met de belanghebbenden. Port of Den Helder gaat de benodigde scheepvaartbegeleiding voor de omvaarroute organiseren en houdt daarover uiteraard ook contact met haar partners in de haven”, aldus B&W die tot slot laat weten dat het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen in voorbereiding is. “Deze ruimtevrager is ook een onderwerp in het voorbereidingstraject van de Kadernota.”

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button