Politiek

Vragen PVV kwamen iets te snel

Den Helder – De Helderse PVV-fractie heeft begin deze week, voorafgaand aan de persconferentie van premier Rutte, B&W verzocht om per direct een tijdelijk samenscholingsverbod voor de gehele gemeente af te kondigen. B&W reageerde negatief op dit verzoek.

Volgens B&W was op dat specifieke moment (maandag 23 maart, red) nog geen aanleiding om een tijdelijk samenscholingsverbod op te leggen voor de gehele gemeente Den Helder. “De voorzitter van de Veiligheidsregio NHN heeft in deze crisis het opperbevel en hij heeft een regionale noodverordening uitgevaardigd om de contacten tussen groepen mensen te verbieden.” Inmiddels heeft het rijk deze maatregelen op 23 maart jl. wel verder aangescherpt.

Handhaving
Op basis van de bevindingen die de politie en handhavers hebben aangeleverd in hun proces verbalen van bevindingen heeft burgemeester Nobel kunnen constateren dat extra maatregelen in het afgelopen weekend niet nodig waren. “De politie en handhavers zullen ook in de komende periode blijven controleren en handhaven. Als zij situaties aantreffen die niet wenselijk zijn dan zal ik daarop gepast maatregelen nemen”, aldus burgemeester Nobel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button