Den HelderPolitiek

College Den Helder stelt voor: Geen akkoord van gemeenteraad nodig voor vergunning zonneparken

Den Helder – Het bestuur van de gemeente Den Helder heeft een voorstel ingediend waarmee zij voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor onder andere zonneparken niet meer langs de gemeenteraad hoeft voor een verklaring van geen bedenkingen, wanneer het initiatief afwijkt van het bestemmingsplan. In de praktijk kan het college B&W dan zonder toestemming van de raad goedkeuring verlenen, ook als daar door burgers bezwaar tegen is ingediend.

In 2011 is de raad al akkoord gegaan met een soortgelijk besluit. Het college mocht van de raad omgevingsvergunningen zonder overleg met hen goedkeuren om zo de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten. In veel gevallen is de goedkeuring van de raad voor een omgevingsvergunning namelijk een arbitraire en tijdrovende aangelegenheid. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarbij het besluit omstreden is en leidt tot ontevredenheid bij de burgers. Een belangrijke voorwaarde voor dit besluit was daarom dat wanneer door burgers bezwaar werd ingediend tegen de omgevingsvergunning, het plan alsnog ter besluitvorming naar de raad wordt gestuurd.“Op die manier houdt de raad invloed op ruimtelijke ontwikkelingen die bij inwoners discussie oproepen”, aldus de gemeente in 2011. Het nieuwe voorstel van het college B&W kent deze voorwaarde niet.

Te algemeen
Een algemene verklaring van geen bedenkingen, zoals in 2011 afgegeven door de raad, mag niet meer van de rechter. Op basis van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht is de raad bevoegd tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen schriftelijke verklaring van de raad vooraf vereist is. Echter heeft de rechter bepaald dat een dergelijke constructie, zoals in 2011 vastgesteld door de gemeente Den Helder, te algemeen van aard is. Met andere woorden: Het feit dat er geen bezwaar is ingediend is niet voldoende categorisch. Het nieuwe voorstel van het college B&W is om nieuwe categorieën op te stellen die wel voldoende concreet zijn, maar in dit nieuwe voorstel staat niet dat er bij bezwaar alsnog een besluit door de gemeenteraad genomen moet worden. Hiermee vervalt dus de invloed van de raad wanneer ruimtelijke ontwikkelingen bij inwoners discussie oproepen, wat in 2011 nog van belang werd geacht.

Er worden in totaal zes categorieën voorgesteld, welke allemaal gecombineerd kunnen worden toegepast. Één daarvan is dus “de aanleg van een zonnepark met bijbehorende voorzieningen, voor zover in overeenstemming met gemeentelijk beleid”. Dit beleid is in 2015 vastgesteld in de Nota Zonneparken. Deze nota, of de eventuele opvolger hiervan, blijft het vertrekpunt bij de beoordeling van aanvragen. Verder wil het college vrij kunnen besluiten over onder andere “de toevoeging van een niet-agrarische functie aan een bestaand agrarisch bedrijf” en “de functiewijziging van onbebouwde gronden/terreinen”. Het voorstel zal in de raadsvergadering van 6 april worden behandeld.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Als de gemeenteraad zit te slapen , en hier toestemming voor geeft , besef dan wel dat jullie voorgoed de medezeggenschap over zulke projecten kwijt zijn . Het college kan met deze stap meerdere van zulke projecten zonder tussenkomst van de raad doordrukken. Bovendien , geven de raasleden , indien zij op dit verzoek ingaan, toestemming , om een stuk grond zeer langdurig te bebouwen met enkel zonnepanelen .Een stuk grond , wat ook gebruikt zou kunnen worden voor woningbouw, met daarop de zonnepanelen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: