PVV stelt vragen over huisvesting statushouders in sociale huurwoningen

Den Helder – De Helderse PVV fractie vraagt zich af hoe de komst van nog meer statushouders invloed zal hebben op de vraag naar sociale huurwoningen. Zo is te lezen in de politieke vragen die zij aan het college stuurden. In het eerste half jaar van 2021 komen er in Den Helder 44 statushouders bij. De partij vraagt zich af of deze mensen niet op een andere manier kunnen worden opgevangen, zodat de sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor de inwoners van Den Helder.

De PVV stelt voor om te kijken naar “tijdelijke alternatieve (sobere) huisvesting in nieuwbouw of leegstaande gebouwen (te verbouwen of snel te plaatsen modulaire bouw en/of kamergewijze verhuur)”. Er zijn bij de partij zorgen om de wachtlijst voor sociale huurwoningen, waarop in 2019 10.690 personen stonden. Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Den Helder twee jaar en tien maanden bedraagt. Bij actief zoeken is dit ongeveer vijftien maanden. Vergeleken met andere gemeenten is dit relatief kort: Uit het onderzoek bleek onder andere dat in een kwart van de gemeenten de wachttijd meer dan zeven jaar is.

Sinds dit jaar zijn er een aantal nieuwe regelingen voor het vestigen van grote gezinnen en het realiseren van ‘tussenvoorzieningen’ waarin meerdere vergunninghouders tegelijk kunnen worden opgevangen in afwachting van een vaste woning. De PVV wilt graag een update over deze initiatieven.

Exit mobile version