Den Helder

Elf Nieuwediepers verrast met Koninklijke Onderscheiding

Advertentie:

Den Helder – Elf inwoners van Den Helder werden woensdagochtend verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zij ontvingen het lintje in de Stadshal uit handen van burgemeester Jan de Boer en in aanwezigheid van familie en vrienden. Tien werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor Gert de Haas uit Julianadorp was zelfs de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau weggelegd.

Een optreden van de kleinkinderen, een verrassingsontbijt, een overleg met raadsleden en een vergadering over een garagebox, er waren weer allerlei smoezen bedacht om de hoofdpersonen van deze ochtend in de Stadshal te krijgen. Natuurlijk dachten sommigen ook dat ze er voor iemand anders waren en Monica Blankenzee dacht dat er eindelijk een echt feestje werd gehouden voor de mensen die tijdens corona een onderscheiding hadden gekregen, zoals haar man Paul. Het bleek uiteraard allemaal gelogen, want de elf Nieuwediepers die nietsvermoedend plaats hadden genomen in de zaal bleken zelf het middelpunt.

Herman Dubbeldam (58) is sinds 2006 bij Stichting Present werkzaam als vrijwilligerscoördinator en aanspreekpunt. Eerst in Den Helder en sinds 2013 ook op Texel. Hij is een enthousiaste en bevlogen coördinator die altijd een luisterend oor biedt voor de mensen die hulp nodig hebben. Hij is oprecht in zijn medemens geïnteresseerd.

Van 1985 tot en met 2012 was hij onder meer vrijwilliger bij en secretaris van zaalvoetbalvereniging HCSC. Van 1989 tot en met 2016 was hij vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Den Helder, waar hij voor vijf periodes van vier jaar als ouderling en diaken fungeerde. Ook was hij voorzitter van de Commissie van Beheer. Hij was vanaf 2004 medeoprichter en secretaris van de Stichting Kerkomroep Den Helder, tot de opheffing in 2021.

Betty Tervoort (72) heeft sinds 1986 bijzonder veel vrijwilligerswerk verricht. Onder meer als bijrijder op de dierenambulance en als verzorger bij Dierentehuis ’t Schuthok in Den Helder. Van 1997 tot en met 2006 werkte zij als baliemedewerkster en gastvrouw bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Ze zorgde daar ook voor het interieur. Ook trad zij tijdens asverstrooiingen, aan boord van Reddingmuseumschepen, op als gastvrouw.

Van 2000 tot en met 2017 was zij vrijwilliger bij het Marinemuseum, waar zij zich weer verdienstelijk inzette als baliemedewerkster en suppoost. In 2017 is zij opnieuw begonnen bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Wederom treedt zij op als gastvrouw en baliemedewerker, maar ze verricht ook cateringwerkzaamheden en is tijdens asverstrooiingen gastvrouw aan boord van de Reddingmuseumschepen.

Henk de Vries (77) is sinds 2011 gepensioneerd als Maintenance Engineer bij het ministerie van Defensie, MEOB-Sewaco, afdeling Sonar. Tijdens zijn veertigjarige loopbaan heeft hij zich altijd voor honderd procent als vrijwilliger ingezet bij de personeelsvereniging MBSOV (Marine Bedrijf Sport en OntspanningsVereniging). Dit is een personeelsvereniging voor actieve en gepensioneerde medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten.

Van 1970 tot op heden heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed, waaronder de positie van penningmeester. Ook na zijn pensionering in 2011 is hij doorgegaan met het overdragen van zijn kennis. Waar hij kan, staat hij mensen met raad en daad bij.

Monica Blankenzee-van de Wijngaard (67) is sinds 2006 vrijwilliger bij Stichting Jeugd, Sport en Ontspanning. Zij organiseert bingoavonden. Deze kennen altijd een grote groep deelnemers, waaronder veel ouderen en alleenstaanden. Zij beheert de materialen en verzorgt tijdens de marathonbingo’s ook de maaltijden.

Daarnaast draagt zij zorg voor de schoonmaak van onder andere de bar en de keuken en verzorgt zij de was. Sinds 2020 is zij tevens pr-medewerker en onderhoudt zij het contact met de deelnemers van de bingoavonden.

Walter Wallé (76) is tot zijn pensionering, in 2012, werkzaam geweest als assistent-chef bij het groente- en fruitverwerkingsbedrijf Koninklijke Vezet BV. In zijn vrije tijd is hij onder andere wedstrijdsecretaris bij de vereniging Base- en Softballclub The Rangers. Hij zorgt ervoor dat de teams bij de Koninklijke Nederlands Baseball en Softball Bond zijn aangemeld en hij heeft een adviserende en begeleidende rol in het indelen van competities. Hij meldt ook wedstrijden af en zorgt dat de standen juist worden doorgegeven.

Al sinds 1989 is hij trainer/coach voor het herenhonkbal, waar hij onder andere zorgt voor de begeleiding van clinics en technische trainingen. Ook is hij scheidsrechter voor alle teams, in alle klassen. Van softbal tot honkbal, voor jeugd- en seniorenteams. Als bestuurslid technische zaken is hij, sinds 2000, verantwoordelijk voor alle zaken omtrent het beoefenen van de sport. Van materiaal tot het aansturen van het trainer-/coachoverleg tot contactpersoon voor de bond. Hij pakt alle voor de bond gerelateerde zaken op.

Maria Augustin-Sebastiampillai (62) is van 2004 tot op heden vrijwilliger bij ’s Heerenloo Noorderhaven in Julianadorp, waar zij steun en toeverlaat is van een blinde mevrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Deze hulpbehoevende mevrouw kan zich niet in woorden uitdrukken.

Mevrouw Augustin-Sebastiampillai onderneemt allerlei activiteiten met deze dame, zoals wandelen, koffiedrinken, meegaan naar het zwembad, de kapper, medische afspraken en de kerk. Zij fungeert als vertrouwenspersoon en is de veilige haven voor deze mevrouw. Maria kwam in de jaren negentig als vluchteling naar Nederland. Zij is de allereerste Tamil-vluchteling in Nederland die een Koninklijke Onderscheiding krijgt.

Jan Brinksma (72) is vanaf de oprichting (1995) van stichting I Made Saludra-Papung te Julianadorp tot en met 2021 als voorzitter actief geweest. De stichting heeft onder zijn voorzitterschap de ANBI-status verkregen. Dit staat voor algemeen nut beogende instelling. Naast deze werkzaamheden vervulde hij de functie van penningmeester. Hij hield zich onder meer bezig met het werven van sponsoren, het organiseren van activiteiten, het controleren van kasboeken van de gezinnen die geld ontvangen en het onderhouden van contact met de gezinnen in Indonesië.

Sinds 2009 tot op heden is hij ook penningmeester van de Stichting Strandexploitatie Noordkop te Den Helder. De stichting zorgt, in opdracht van de gemeente Den Helder, voor een schoon en veilig strand. Hij was betrokken bij de oprichting en is verantwoordelijk voor het inventariseren van geldstromen, voor de veiligheid en het schoonhouden van de stranden, het maken van de begroting, de budgetten, het bepalen van investeringen en meer. Onder zijn leiding zijn drie nieuwe reddingsposten gerealiseerd.

Hans Cillessen (65) is werkzaam als Technisch Manager bij WNL Marine Electronics. Daarnaast is hij al sinds 1993 vrijwilliger en bestuurslid bij Buurthuis Elto, het Buurtcollectief in Den Helder. Hij onderhoudt mede het buurthuis en organiseert biljarttoernooien. Voorts ondersteunde hij bij de verbouwing en de automatisering van de kasregisters. Sinds kort is hij voorzitter.

Ook is hij sinds de oprichting van Biljartclub Elto in Den Helder in 1997 penningmeester en secretaris. Dat is inmiddels al meer dan 25 jaar. Verder is hij sinds 2013 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, district Noord West Nederland, waar hij wedstrijdleider is en ook de automatisering verzorgt.

Gert de Haas (75) is al sinds 1994 bij verschillende organisaties vrijwilliger. Van 1994 tot en met 2002 was hij bestuurslid van het Nive, het managersplatform van Nederland. Daar organiseerde hij maandelijkse bijeenkomsten met sprekers en creëerde hij een netwerkomgeving. Verder was hij penningmeester van de Lionsclubs Nederland, waar hij een jaar fungeerde als voorzitter van het district Noord-Holland. In de periode 2009-2012 was hij tevens voorzitter van SICTA (secretariaat, ICT en administratie), wat destijds een nieuwe functie was. Hij leidde het team dat de ledenadministratie digitaliseerde en moderniseerde.

Sinds 2007 tot op heden is hij penningmeester bij de organisatie Fight for Sight, een landelijke organisatie die hulp biedt aan blinden en slechtzienden in de derde wereld en onderdeel is van de Lionsclub Nederland (voorheen de werkgroep Lions Blinden). Hij zet zich in op het gebied van financiën, strategie en de uitvoering van allerlei activiteiten, waarmee fondsen worden geworven voor ooghulp in derdewereldlanden. In 2014 is hij schipper en voorzitter van Stichting Helderse Botters geworden. Hij zet zich in voor de instandhouding van de historische houten vissersschepen en draagt kennis over aan scholieren middels een convenant met het Clusius College.

Ook was hij tien jaar lang voorzitter van de BVJ, de Belangenvereniging Julianadorp. En niet in de laatste plaats, is de heer De Haas in 2019 gestart als Kerkrentmeester voor de protestantse gemeente Julianadorp en is tevens voorzitter van de werkgroep kerkventilatie.

Petra Clowting-de Jager (46) is sinds 1991 bijzonder actief als vrijwilliger van Stichting 4 en 5 mei Den Helder, waar zij zowel organisatie als uitvoering van de herdenkingen op zich neemt. Sinds 1994 is zij ook bestuurslid van Dag van de Muziek in Den Helder: het grootste amateurmuziekfestival van Europa met 20 podia en ruim 1800 deelnemers. Hiervoor regelt zij de communicatie en public relations.

Van 2002 tot en met 2015 was zij als vrijwilliger betrokken bij Stichting Last Minute Summer Event (LMSE). Dit was een eendaags gratis muziekfestival in Den Helder, waar zo’n 15.000 bezoekers op afkwamen. Hier verzorgde zij de communicatie en was ze medeorganisator van de Kidszone. Met ingang van 2018 is zij gestart als vrijwilliger bij Stichting Jongeren Cultuur Stimulering te Den Helder, waar zij mede-initiatiefnemer en mede-organisator is van de jaarlijkse Mega Modder Monster Challenge. Dit is een obstakelkoers voor jongeren.

Bas Ouwens (45) is werkzaam als jongerenwerker bij MEE & de Wering te Den Helder. Daarnaast is hij sinds 1992 vrijwilliger bij Stichting 4 en 5 mei Den Helder, zowel in de rol van organisator als uitvoerder. Van 2002 tot en met 2015 was hij vrijwilliger bij Stichting Last Minute Summer Event. Hier was hij verantwoordelijk voor de programmering en stuurde hij andere vrijwilligers aan. In 2017 is hij gestart bij basketbalvereniging Den Helder Suns. Hiervoor maakt hij, samen met jongeren, livestreams van de thuiswedstrijden.

Voorts is hij in 2018 als vrijwilliger gestart bij Stichting Jongeren Cultuur Stimulering te Den Helder. De heer Ouwens is hier, samen met mevrouw Clowting, mede-initiatiefnemer en mede-organisator van de jaarlijkse Mega Modder Monster Challenge. Hij verzorgt ook nog het licht en geluid bij GameDay, een jaarlijks evenement dat jongeren met gamen aantrekt en ze enthousiasmeert voor sport en techniek. In de coronaperiode was hij initiatiefnemer van Thuisfissa in Den Helder. Hij organiseerde in deze tijd wekelijks gratis optredens van artiesten en dj’s, die door jongeren via livestreams te bekijken waren.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

3 reacties

 1. Ze mogen alle Nederlanders onderhand wel een lintje geven met al die zogenaamde vluchtelingen die we in de kost hebben……

 2. Wat een poppenkast, die jaarlijkse lintjesregen! Alsof je je vereerd met voelen als het onze koninklijke paljas ‘behaagt’ om je een onderscheiding toe te kennen als blijk van waardering. Wat moet je ermee?
  Nee, dan heb ik meer bewondering voor de man die ik jaren terug, tegen de stroom in, resoluut zag weigeren toen de burgemeester op hem af stevende om een lintje op zijn revers te spelden.’Wat moet ik ermee? Ik wil helemaal geen lintje!’, waren de woorden die hij vol overtuiging uitsprak, waarna de burgemeester verward en enigszins beschaamd afdroop. En vervolgens direct richting de persvertegenwoordiger, die deze heugelijke gebeurtenis zou verslaan, liep met de vraag ‘Dit komt toch niet in de krant?’ En inderdaad, het kwam niet in de krant. Zo wordt het nieuws gemanipuleerd waar je bij staat…

  1. Het komt vaker voor dat iemand een koninklijke onderscheiding niet wil hebben, maar dat gaat meestal anders.
   Voor de betrokkene zelf moet het lintje een verrassing zijn, maar de naaste familie wordt eerder op de hoogte gesteld, want die moet zorgen dat betrokkene komt.
   Meestal waarschuwt de familie dan al dat het lintje niet welkom is.
   Pijnlijke situatie als GH beschrijft wordt meestal zo voorkomen. Hoeveel van die geruisloze weigeringer er zijn zullen we nooit weten.

Wellicht ook interessant

Back to top button