Den Helder

Ministerie draagt 1,3 miljoen bij aan project Dijkkwartier

Advertentie:

Den Helder – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de subsidie Woningbouwimpuls (WBI) aan de gemeente Den Helder voor het project Dijkkwartier toegekend. De gemeente heeft in samenwerking met ontwikkelmaatschappij Zeestad met succes een aanvraag gedaan voor 1,3 miljoen euro als bijdrage aan het financiële tekort van het project.

Project Dijkkwartier is een samenwerking tussen gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder. De woonwijk moet gaan verrijzen op en aan de dijk die Den Helder tegen de zee beschermt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt samen met de gemeente of deze dijk nu al kan worden verzwaard om de toekomstige zeespiegelstijging te weerstaan. “Met de realisatie van het Dijkkwartier wordt Den Helder weer een stad aan zee met een toekomstbestendige dijk”, zo schrijft het college.

De Woningbouwimpuls draagt bij aan een versnelde realisatie van woningbouw. Aan toekenning van de subsidie is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het om de toevoeging van minimaal 200 woningen gaan en moet 50 procent in het betaalbare segment worden gebouwd. Het project Dijkkwartier voldoet aan deze voorwaarden.

Woondeal
Wethouder Petra Bais reageert verheugd op de bijdrage van het Rijk. “We zijn enorm blij met de toekenning van de Woningbouwimpuls voor de gemeente Den Helder. Wij hebben de aanvraag gedaan in vertrouwen dat de Woningstichting Den Helder bereid is om de woningen te ontwikkelen en HHNK bereid is om mee te denken in de uitvoering van de dijkversterking en de realisatie van woningbouw daarop. Het Dijkkwartier is onderdeel van de Woondeal Noord-Holland Noord. De minister geeft met de toekenning blijk van het belang van dit project voor de stad en blijk van vertrouwen in de realisatie, al is er nog veel werk te verrichten.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

  1. Woonwijk aan de dijk. fanatastich. Maar op de dijk is echt het slechtste idee ooit. De dijk is van iedereen. En dat moet zo blijven. Genieten van de rust, de natuur en het altijd veranderende uitzicht mag niet verpest worden door woningen op de dijk. Maak liever een verhard wandelpad bovenop. Met af en toe een hekje, maar over de gehele lengte een zijrand om brommers en fietsen te vermijden.

Wellicht ook interessant

Back to top button